Undervisningsresurs: Suecia antiqua et hodierna

Kungliga bibliotekets Sueciabas innehåller alla teckningar och gravyrer som hör till Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna: https://suecia.kb.se. Basen innehåller drygt 1 350 bilder. Alla är tillgängliga i högupplöst format och fria att ladda ner och återanvända utan begränsningar.

Suecia antiqua et hodierna är ett topografiskt planschverk med vilket militären och arkitekten Erik Dahlbergh ville visa upp alla sevärdheter i 1600-talets Sverige. Verket utarbetades mellan åren 1661 och 1715 och bilderna är det äldsta material som kan ge en systematisk framställning av ett förgånget Sverige.

HLF växer – gå med du också!

Allt fler inser fördelarna med ett medlemskap i Historielärarnas förening. Sedan augusti 2017 har inte mindre än 145 nya medlemmar anmält sig, vilket gläder oss mycket då det stärker oss i det viktiga arbetet att främja och stödja historieundervisning av god kvalitet. Varför inte gå med du också? Mer information om hur du gör och vad medlemskapet innebär finns här. Välkommen till HLF och tack för ditt stöd!

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

En ny digital resurs för historieundervisning har just gjorts tillgänglig i form av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, som finns på https://skbl.se/sv. Där finns 1000 levnadsteckningar av kvinnor som varit verksamma i Sverige och gjort viktiga insatser.

På webbplatsen kan lämnas förslag på fler kvinnor som borde tas med i lexikonet.

Vad i hela världen händer i USA?

Den 12 april bjuder Herbert Felixinstitutet och Historielärarnas förening in till en gemensam kompetensutvecklingsdag på Högskolan Kristianstad för samhälls- och historielärare i grundskolan och på gymnasiet men även andra intresserade. Temat är det polariserade USA.

Under något decennium har vi i Sverige hört och sett på nyheter och kunnat läsa om ett allt mer splittrat USA där begrepp som Tea Party rörelsen, Alt Right och Coast States och Fly over States vittnat om att det finns friktionsytor i USA. Med valet av Donald Trump som president 2016 avlöste apokalypsbeskrivningarna varandra i europeiska media men analyserna hade svårt att gå på djupet och förklara vad som hade hänt och varför. Med denna kompetensutvecklingsdag hoppas vi kunna bjuda på såväl djupa som olika perspektiv på vad det är som händer i USA. Därför har vi bjudit in ett antal föreläsare med olika perspektiv och förklaringar på vad det är som händer i USA, och vilka spänningar som finns och varför de finns.

Pris: Endast 300 kronor. Sparbanksstiftelsen Finn har möjliggjort det låga priset. För medlemmar i Herbert Felixinstitutet och i Historielärarnas förening är det gratis. Det finns lunchmöjligheter på Högskolan Kristianstad. Passa på att bli medlem i Historielärarnas förening och kom gratis till fortbildningsdagen! Den 12 april kommer vi att genomföra en ny kompetensutvecklingsdag om Ryssland. Medlemmarna kommer även då att få ett rabatterat pris. Anmälan till fortbildningsdagen i Kristianstad sker via denna sida på Herbert Felixinstitutets webbplats och mer information om programmet, föreläsarna m.m. finns här (pdf).