Historielärarnas förening invald i EUROCLIO

Med röstsiffrorna 40-0 har det europeiska historielärarförbundet EUROCLIO valt in Historielärarnas förening som fullvärdig medlem. Omröstningen ägde rum den 26 april i samband med organisationens årliga konferens, vilken denna gång hölls i Marseille med sammanlagt 240 deltagare från 42 länder. HLF:S sekreterare Ina Nyfelt (bilden), ensam svensk representant, rapporterar att konferensen bjöd på både “goda föredrag och spännande samtal, inte minst med våra grannländer”.
Ina Nyfelt vid EUROCLIO 2018
EUROCLIO är en paraplyorganisation för drygt sjuttio sammanslutningar med anknytning till historieundervisning och kulturarv i ett fyrtiotal länder, de flesta europeiska. Genom medlemskapet i EUROCLIO, där övriga nordiska länder redan är representerade, får HLF nya möjligheter att samverka med systerföreningar i andra länder och att delta i de diskussioner om historieundervisning och historieämnets utveckling som förs långt utanför Sveriges gränser.

Fortbildningsdag i Linköping 14 augusti

Östgötakretsen av Historielärarnas förening håller sin årliga fortbildningsdag för historielärare tisdagen den 14 augusti 2018. Liksom tidigare år håller vi till på Katedralskolan i Linköping, ett längre stenkast från Resecentrum. Dagen inleds med ett föredrag om barn under andra världskriget (Karin Zetterqvist Nelson). Därefter behandlas historiebruk (David Ludvigsson) och populärhistoriska tidskrifter i undervisningen (Marianne Sjöland). Mer information om program och anmälan (senast 20 juni) finns efter länken. Välkomna!

Fortsätt läsa →