De Svenska Historiedagarna

Den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna bildades 1993 av nio organisationer och företag med historisk sakkunskap och historieintresse i sin verksamhet. Dessa kom sedan att formellt bli de första medlemmarna i föreningen, som endast har juridiska personer som medlemmar. Föreningen består idag av 30 medlemmar, varav HLF är en.

Föreningens ändamål är att i samverkan mellan medlemsorganisationer och andra medarrangörer svara för programverksamheten inom ramen för historiedagarna och utveckla dessa till ett årligen återkommande tillfälle för kontakter mellan företrädare för den historiska forskningen, praktiker inom museivärlden och arkivinstitutionerna, historielärare och en historieintresserad allmänhet.

Historiedagarna i Helsingfors 2019

I år äger De Svenska Historiedagarna rum i Helsingfors den 4–6 oktober. Läs mer på http://www.dsh.se, där det också finns ett arkiv med programinformation om tidigare upplagor av konferensen från Kalmar 1997 och framåt.

Historiedagarna i Norrköping 2014

Historiedagarna i Norrköping – Den nya världen och Sverige

Historiedagarna i Norrköping – Var de Geer industrialiseringens fader i Sverige?

Historiedagarna i Norrköping – Den allmänna näringsfriheten 150 år

Historiedagarna i Norrköping – Slaget om 17 maj 

Historiedagarna i Norrköping – Att levandegöra det förflutna

Historiedagarna i Norrköping – Modellbyggaren Polhem