Ny historiedidaktisk avhandling om kunskapsbedömning i historia

Den 17 december kl. 13-17 disputerar Per Gunnemyr vid Malmö universitet på avhandlingen Den fjärde kvadrantens dilemma. Kunskapsbedömning i en föränderlig historiekultur. Opponent är Arja Virta från Åbo. Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext på http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615440/FULLTEXT01.pdf och disputationen kan följas via länk här: https://mau.se/kalender/disputation—per-gunnemyr/.

Nominera till Hédi Frieds lärarpris 2022

Varje år, i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari, delar Michael A. Frieds stiftelse ut Hédi Frieds lärarstipendium till den pedagog som med utgångspunkt i kunskaper om Förintelsens historia arbetar med frågor som rör grundläggande demokratiska värden med syftet att motverka främlingsfientlighet, antisemitism och rasism.  Stipendiet är tänkt att uppmuntra pedagoger som på ett kreativt sätt stimulerar unga människor att reflektera över sin världsbild, individens eget ansvar och över konsekvenserna av antisemitism, rasism och andra icke-demokratiska ideologier. Läs mer och nominera, innan 10 december, på: https://www.friedsstiftelse.se/lararstipendium.

Jobbar Årets historielärare 2022 på din skola?

Priset Årets historielärare 2022 delas ut av De Svenska Historiedagarna och tilldelas en historielärare verksam i gymnasieskola, grundskola, kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola någonstans i Sverige. Prissumman är 25 000 kr. Pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna den 30 september – 2 oktober 2022 i Uppsala. Nomineringen görs på nedanstående nomineringsblankett som ska vara De Svenska Historiedagarna tillhanda senast den 31 maj. I blanketten finns också mer information om hur du som vill nominera någon kan gå till väga.

Blanketten finns dels som PDF (skrivs lämpligen ut och lämnas in via post), dels som Wordfil (fylls lämpligen i på dator och lämnas in via epost).

Ny historiedidaktisk avhandling: Lärdomar av folkmord

Steven Dahl disputerar den 12 november på avhandlingen Lärdomar av folkmord. Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering. I studien undersöks vad som utmärker framgångsrik historieundervisning om folkmord. Dahl undersöker särskilt hur historievetenskapliga perspektiv på folkmord kan användas som en resurs för elevernas orientering. Empiriskt tas utgångspunkt i filmen Hotel Rwanda från 2004. Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext här. Disputationen äger rum vid Stockholms universitet och kan följas via Zoom (förregistrering krävs). För närmare upplysningar se https://www.su.se/hsd/om-oss/evenemang/disputation-steven-dahl-1.567323.

Historielärarnas förening har fått en ny krets!

Historielärarnas förening har sedan länge aktiva lokalkretsar i Skåne, Östergötland, Stockholm och Göteborg. I slutet av september bildades emellertid även en krets i Dalarna. Det formella beslutet har föregåtts av flera möten under våren. Till Dalakretsens ordförande valdes gymnasieläraren Stefan Cohen, från Hagströmska gymnasiet i Falun. En handfull lärare ingår i dagsläget i kretsens nystartade styrgrupp. Gruppen har redan planerat en fortbildningseftermiddag som äger rum på Högskolan Dalarna den 1 november.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrgruppen eller bara vill delta i kretsens framtida arrangemang, är du varmt välkommen att kontakta Stefan (stefan.cohen2017@gmail.com ) eller oss i styrelsen (styrelsen@historielararna.se).

Har du som historielärare erfarenheter av Forum för levande historia?

Ylva Wibaeus, normalt universitetslektor i ämnesdidaktik inriktning historia vid Stockholms universitet (HSD) arbetar för närvarande med ett utredningsuppdrag på Regeringskansliet, Kulturdepartementet. Hennes uppgift är att utreda konsekvenserna för myndigheten Forum för levande historia av inrättandet av det nya museet om Förintelsen.

Som ett led i utredningsarbetet har Ylva vänt sig till HLF för att försöka komma i kontakt med historielärare och lärarutbildare i historia. Om du har erfarenheter av den verksamhet som Forum för levande historia (FLH) erbjuder – det kan röra myndighetens utställningsverksamhet, lärarfortbildning/lärarseminarier, lektionsupplägg, material för elever liksom annat digitalt material – får du därför gärna höra av dig till oss i styrelsen så vidarebefordrar vi dina kontaktuppgifter till Ylva och de tjänstemän som arbetar med utredningen. Du når oss på styrelsen@historielararna.se.

Skolverket presenterar ämnesfortbildning: ”Historieundervisningens röster”

Skolverket har tagit fram en modul som vänder sig till lärare i historia i årskurserna 4–9. Här finns tips om hur man kan utveckla en undervisning som tar hänsyn till både elevernas och det förflutnas röster och skapar sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Artiklarna utgår från de långsiktiga målen och det centrala innehållet i Lgr22. I modulens undervisningsaktiviteter ges möjlighet att pröva frågedriven undervisning, arbeta med analys av historiskt källmaterial och nutida historiebruk samt utveckla arbetet med historiens långa linjer.

Modulen innehåller följande delar:

  1. Angelägna frågor i historia
  2. Tolka och granska historiska källor
  3. Arbete med historiebruk i praktiken
  4. Långa linjer och vägledande begrepp

Årsskriften för 2021 är här

HLFÅ 2021 OmslagÅrets upplaga av Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ) har nu distribuerats till medlemmarna. Temat för 2021 är ”Märkesår” med artiklar om 1521, 1721 och 1921, men årsskriften innehåller också bidrag om monumentens historia, klimatvariationer och svält i det tidigmoderna Norden samt skolelevers lärande i temaparken High Chaparral. Det finns också ett sedvanligt fullmatat avsnitt med bokrecensioner. En innehållsförteckning och information om tidigare nummer finns här.

Årsskriften är en av de många förmånerna med medlemskap i HLF – varför inte gå med redan i dag?

UR bjuder in till digitalt seminarium: ”Länsmuseerna berättar”

Historielärarnas förenings medlemmar har av Utbildningsradion Samtiden fått en inbjudan att den 3 maj kl 13.00-14.00 delta på ett digitalt smakprov av den landsomfattande föreläsningsturnén Länsmuseerna berättar. UR beskriver själva det hela på följande sätt:

Pandemin stängde många dörrar för museibesökare. Därför är det med glädje UR Samtiden nu öppnar upp denna skatt – hela Sveriges historia – i form av nya exklusiva miniföredrag från Sveriges Länsmuseer. Halvvägs på vår resa genom Sverige bjuder vi in till en inspirerande digital timme. Länsmuseerna rymmer mer än bara Sveriges historia: Vi rör oss från Ukraina till månen, lämnar Biskopskulla för Bishop Hill, går ombord på Titanic, följer med Andrée på Örnen, och tar del av en tusen år gammal nålbunden vante! Se smakprov, få pedagogiska tips och häng med bakom kulisserna hos tv-teamet. Länsmuseernas arkeologer, pedagoger, historiker, antikvarier och guider kunskapsdelar och visar sällsynta artefakter. Hedersgäst är historieprofessor Dick Harrison.

Ingen föranmälan krävs och du når evenemanget via denna länk (öppen sida i Microsoft Teams). Eventuella frågor kan ställas via epost till fragaurpedagog@ur.se.