Call for Papers till Historielärarnas förenings årsskrift

Historielärarnas förening

Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ) utkommer årligen sedan föreningen grundades 1942. Med sin innehållsmässiga bredd, debattmässiga aktualitet och omfattande recensionsavdelning är det en viktig publikation för förmedling av svensk historisk ochhistoriedidaktisk forskning till en bred läsekrets, som förutom medlemmarna innefattar arkiv- och museivärlden. Årsskriften är numera även EBSCO-ansluten och kommer på så sätt att bli tillgänglig digitalt via universitetsbiblioteken.

Historielärarnas förenings årsskrift välkomnar både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar av hög kvalitet. Målet är att nå ut med de nyaste rönen inom svensk historisk och historiedidaktisk forskning med särskild relevans för historielärare. Vi söker nu artikelförfattare till 2025 års utgivning av HLFÅ. Ett abstract om maximalt 200 ord skickas till redaktörerna Emma Severinsson (emma.severinsson@kultur.lu.se) och Julia Håkansson (julia.hakansson@mau.se) senast den 15 september. Målsättningen är att en del av årsskriftens artiklar i fortsättningen ska granskas genom ett peer-review-förfarande. Ange därför i ditt abstract om du vill att texten ska genomgå en sådan process, eller om du uppfattar den som ett populärvetenskapligt bidrag.

Redaktionen tar emot artikelförslag löpande, men för att komma i fråga för publicering i årsboken 2025 behöver vi ha mottagit ett abstract senast den 15 september 2024.

Vi kommer under sommaren att arbeta fram mer information om årsskriftens nya riktlinjer och publicera detta på föreningens hemsida. Tveka dock inte att redan nu kontakta redaktörerna för eventuella frågor.

Call for papers i pdf-format

Om Historielärarnas förenings årsskrift

Forskningsstudie om seriekonst i undervisning söker deltagare

Arbetar du som lärare i samhällskunskap och/eller historia och använder tecknade serier eller serieromaner i din undervisning? Harald Dinu och Joakim Öberg, universitetslektorer vid Högskolan för lärande och kommunikation (Jönköping University), bjuder in dig till att delta i en forskningsstudie med titeln “Teachers’ Engagement with Social Justice and Democracy through Comic Art.”

Här kan du läsa inbjudan på svenska eller engelska.

HLF-resa till Oslo vecka 44 – intresseanmälan

I samarbete med HLF men i regi av Voksenåsens Kulturcenter erbjuds nu möjlighet att delta i en hågkomstresa till norska minnesplatser för nazismens offer 28-30 okt 2024.

Lär mer om vad som hände i vårt grannland Norge under andra världskriget. Lär om ockupationen och vägen till Förintelsen för de norska judarna, samt om den norsk-svenska relationen under den tiden.

Ett annat intressant tema är den norska motståndsrörelsens roll och hur denna har diskuterats bland historiker och författare under senare år i Norge.

Terrordåden den 22 juli 2011 som ett exempel på ett mer nutida hot mot demokratin och hur detta har påverkat Norge lyfts även fram under resan.

Inte minst ges tillfälle att möta och diskutera historia och historiedidaktik med andra historielärare från Norge och Sverige

Under kursen besöker vi minnesplatser och museer med anknytning till andra världskriget samt terrordåden den 22 juli. Du kommer att bo och ha seminarier på Voksenåsen, som är Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under kriget. Voksenåsen ligger i naturen, på toppen av Oslo och med panoramautsikt över staden.

Voksenåsen kultursenter genomför studie- och skolresor till norska minnesplatser för nazismens offer.

 Historisk bakgrund

Den 26 november 1942 deporterades 529 norska judar – män, kvinnor och barn – direkt från Oslos hamn till gaskamrarna i Auschwitz. Senare samma vinter tvångssändes ytterligare människor till tyskockuperade läger och totalt deporterades en tredjedel eller 776 norska judar. Endast 38 överlevde.

Nästan alla som överlevde gjorde det genom att fly över gränsen till Sverige. Den 3 december 1942 vände sig Sverige till Nazityskland med erbjudandet att ta emot de norska judar som gömde sig och ge dem en fristad. Svaret var nej.

Detta kan beskrivas som vändpunkten för Sverige under andra världskriget, och röstades fram som den mest betydande händelsen i media 1942. Men den här delen av historien är nästintill okänd i Sverige.

 

Kostnader

5000-6000 nok/person beroende på hur många som anmäler sig. Kurs, boende (2 nätter) i dubbelrum med måltider och inträden på museer samt resor under kursen ingår i priset. Deltagare bokar och bekostar själv resan till och från Oslo. Enkelrum kan fås mot tillägg.

Skicka en intresseanmälan senast 15/5

Anmälan är inte bindande, utan vi vill undersöka intresset för att kunna gå vidare i det förberedande arbetet med denna resa. Minsta deltagarantalet är satt till 15 personer för att resan ska bli av. Anmäl ditt intresse till Historielärarnas Förening mejladress: sch@du.se

Efter att sista datum för intresseanmälan passerat kommer Voksenåsen att kontakta intressenter med ett fastslaget program och möjlighet att göra en bindande anmälan.  

Vid frågor gällande Voksenåsen och resans innehåll, tveka inte att kontakta:

henriette@voksenaasen.no

 

Se det preliminära programmet här

Krigets konst – digital forbildningskväll på Zoom kring konst och estetiska lärprocesser i historia

En digital fortbildningskväll på Zoom med Historielärarnas förening
kring konst och estetiska lärprocesser i historia

Onsdagen den 20 mars kl. 18.00-20.00

Anmäl dig till sch@du.se senast måndag den 18/3. Begränsat antal platser. Först till kvarn…

Konsthistorien kan användas som didaktiskt verktyg i historieundervisningen, exempelvis för att belysa maktstrukturer och normer, visualisera och konkretisera människors tankevärldar, eller för att sätta in den enskilda individen i ett tidsmässigt sammanhang. Utifrån konst går det alltså att skapa en större förståelse både för det förflutna och för samtiden hos våra elever. Kom och bli inspirerad!

 Under kvällens seminarium kommer våra föredragshållare ge undervisningsexempel kring hur konstverk före och efter första världskriget kan utveckla förståelse för stämningar och känslor inför krig. Föredraget innehåller också konkreta exempel på elevers eget skapande och vilka dimensioner detta kan ge det historiska lärandet.

Se inbjudan i pdf här

Stipendium för historielärare i Göteborgs stift

Styrelsen för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift (www.folkbildningssallskapet.se) utlyser härmed stipendium från Bengt Holméns donationsfond.

Sällskapet vill med detta stipendium uppmärksamma lovvärda pedagogiska insatser inom ämnesområdet historia.

Stipendium är tänkt att kunna sökas både individuellt och som grupp. Stipendiesumman är fastställd till sammanlagt 20000 kronor.

Den skall användas till stipendiatens/stipendiaternas förkovran och kompetensutveckling i arbetet med att utveckla pedagogiken inom ämnet historia.

Ansökan skall vara Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift tillhanda senast den 15 februari 2024.

Stipendiet kommer att utdelas vid Sällskapets årsmöte under våren 2024.
Bifogat återfinns ytterligare information om det stipendium som etablerats inom ramen för Sällskapets verksamhet.

Obs! Den som söker stipendiet måste undervisa i en skola som finns i Göteborgs stift.

historiestipendiet