Kretsar

HLF har flera lokalkretsar för att öka möjligheten för historielärare runtom i landet att mötas. Men det finns inget krav på att tillhöra en redan existerande krets och många av våra medlemmar bor också på orter som ligger utanför kretsarna.

Vi välkomnar alltså självklart alla intresserade att bli medlemmar, oavsett bostadsort. Och alla medlemmar oavsett bostadsort hälsas också lika självklart välkomna till kretsarnas verksamheter, exempelvis då vi anordnar lokala fortbildningar.

Är du intresserad av att starta en lokalkrets? Läs mer här!

Om du har frågor om medlemskap, om de olika kretsarna eller om hur det går till att starta en lokalkrets kan du också kontakta någon av kretsordförandena nedan.

Dalakretsen

Stefan Cohen

sch@du.se

 

Göteborgskretsen

Ina Nyfelt

ina.nyfelt@uddevalla.se

Torp 740

473 93 Henån

0703/146630

 

Skånekretsen

Axel Hultman, axel.hultman@helsingborg.se

 

Stockholmskretsen

Per Höjeberg, per.hojeberg@stockholm.se

Hans Olofsson, hans.olofsson@kau.se

Antonio Serra, antonio.serra@edu.stockholm.se

 

Östgötakretsen

David Ludvigsson

David.Ludvigsson@liu.se

Linköpings universitet

ISAK/Historia

581 83 Linköping

013/28 18 73