Historielärarnas förenings årsskrift

HLFÅ 2018Historielärarnas förenings årsskrift, ofta förkortad HLFÅ, har utkommit sedan föreningen grundades 1942. Den är utan tvekan en av Sveriges främsta historiska publikationer genom sin stora innehållsmässiga bredd, sin debattmässiga aktualitet och sin omfattande recensionsavdelning. HLFÅ ges ut årligen, distribueras per post, och brukar utkomma inför sommarlovet. Innehållet i HLFÅ fastställs vid början av höstterminen av huvudredaktören.

Redaktionen

Huvudredaktör: Bengt Nilson, Assarhusavägen 94, 247 36 Södra Sandby, tel. 046-572 54, som gärna tar emot uppslag och synpunkter under adress: bengt.nilson@gmail.com.

Recensionsredaktör: Valter Lundell, Veberöd 132, 246 73 Veberöd, tel. 046-856 27, 0768780885, epost valter.lundell@hist.lu.se.

Annonsredaktör: Marcelle Thoursie, Grevgatan 37, 114 53 Stockholm, tel. 08-660 21 39, epost marcelle.thoursie@lillaakademien.se.

Ur årsskriftens innehåll 2018:

Innehåll 2018 (1 av 2)

Innehåll HLFÅ 2018 (2 av 2)

Artikel i fulltext: Bo Gräslund, “Fimbulvintern: Den största katastrofen i Nordens historia” (pdf)

Ur årsskriftens innehåll 2017:

HLFÅ_2017_Innehåll

HLFÅ_2017_Innehåll2

Ur årsskriftens innehåll 2016:

HLFÅ 2016 - Innehåll

Ur årsskriftens innehåll 2015:

Bengt Nilson, ”Redaktören har ordet”

Uppsatser

Maria Karlsson, Folkmordet 1915. Hundra år av förnekelse, tystnad och trivialisering.

Kenneth Nyberg, Från Tolvfors till Orinoco. Linnélärjungen Pehr Löflings resa och den globala historien

Ulf Zander, Jan Karski och Raoul Wallenberg – historiska hjältar och utrikespolitiska förebilder

Tema: Romer

Robert Brisenstam, Romers delaktighet i svenskt samhällsliv – en återblickande översikt

Martin Ericsson, Mordbranden i Kårarp 1906

Det exkluderande våldets kontinuitet

David Sjögren, Utkastade från lokalsamhället. Staten, kommunerna och mantalsskrivningen av romer under 1950-talet

Ida Ohlsson Al Fakir, När romer skulle bli svenska medborgare. John Takman och den socialmedicinska Zigenarundersökningen 1962–1965

Debatt: Kvinnor i historieläroböcker

Aron Modig, Nej till politisk styrning av läroböcker

Per Eliasson, Namn och nytt – och gammalt.

Hans Almgren, Hur många historiska personer ryms på 100 lektionstimmar?

Robert Sandberg, Kvinnor i historieläroböcker

Anna Alm, Synliggörande och glömska. Konsten att skriva allas historia och ändå fatta sig kort

…samt ett stort antal intressanta recensioner av historisk litteratur.

Ur årsskriftens innehåll 2014:

Bengt Nilson, ”Redaktören har ordet”

Uppsatser

Kristian Gerner, Exemplet Raoul Wallenberg.

Törn Wennborg,Den börda vi sedan dess bär på.” Om baltutlämningens historiekultur.

Johanna Dahlin, Ingen är glömd – inget är glömt” Sökandet efter stupade soldater i Ryssland.

Tema: Första världskriget

Klas-Göran Karlsson, Urkatastrofen, Första världskrigets plats i den moderna historien.

Thomas Roth, Sverige och första världskriget – yttre och inre hot

Capo Roselius, Från stabilitet till kaos: Finland under första världskriget.

Carl Henrik Karlsson, Att få bli en riktig svensk. Invandringspolitik, utlänningskontroll och medborgarskap kring tiden för första världskriget.

Ulf Zander, Första världskriget på film och i television.

Historiedidaktik

Nils FabianssonFörsta världskriget för lärare.

… samt ett stort antal intressanta recensioner av historisk litteratur.

Ur tidigare nummer (pdf)