Historielärarnas förenings årsskrift

Historielärarnas förenings årsskrift, ofta förkortad HLFÅ, har utkommit sedan föreningen grundades 1942. Den är utan tvekan en av Sveriges främsta historiska publikationer genom sin stora innehållsmässiga bredd, sin debattmässiga aktualitet och sin omfattande recensionsavdelning. HLFÅ ges ut årligen, distribueras per post, och brukar utkomma inför sommarlovet. Innehållet i HLFÅ fastställs vid början av höstterminen av huvudredaktören.

Redaktionen

Huvudredaktörer: 

David Sjögren, david.sjogren@edu.uu.se

Henrik Åström Elmersjö, henrik.astrom.elmersjo@umu.se

Recensionsredaktör: Helén Persson, helen.persson@hkr.se

Annonsredaktör: Marcelle Thoursie, Grevgatan 37, 114 53 Stockholm, tel. 08-660 21 39, epost marcelle.thoursie@lillaakademien.se.

Ur årsskriftens innehåll 2022:

 

 

 

Om tidigare nummer

HLFÅ 2021

HLFÅ 2020

HLFÅ 2019

HLFÅ 2018

HLFÅ 2017

HLFÅ 2016

HLFÅ 2015

HLFÅ 2014

Ur HLFÅ 2011, 2012 och 2013 (pdf)