Historielärarnas förenings årsskrift

HLFÅ 2021 FramsidaHistorielärarnas förenings årsskrift, ofta förkortad HLFÅ, har utkommit sedan föreningen grundades 1942. Den är utan tvekan en av Sveriges främsta historiska publikationer genom sin stora innehållsmässiga bredd, sin debattmässiga aktualitet och sin omfattande recensionsavdelning. HLFÅ ges ut årligen, distribueras per post, och brukar utkomma inför sommarlovet. Innehållet i HLFÅ fastställs vid början av höstterminen av huvudredaktören.

Redaktionen

Huvudredaktör: Bengt Nilson, Assarhusavägen 94, 247 36 Södra Sandby, tel. 046-572 54, som gärna tar emot uppslag och synpunkter under adress: bengt.nilson@gmail.com.

Recensionsredaktör: Valter Lundell, Veberöd 132, 246 73 Veberöd, tel. 046-856 27, 0768780885, epost valter.lundell@hist.lu.se.

Annonsredaktör: Marcelle Thoursie, Grevgatan 37, 114 53 Stockholm, tel. 08-660 21 39, epost marcelle.thoursie@lillaakademien.se.

Ur årsskriftens innehåll 2021:HLFÅ 2021 Innehåll 1

 

HLFÅ 2021 Innehåll 2

Om tidigare nummer

HLFÅ 2020

HLFÅ 2019

HLFÅ 2018

HLFÅ 2017

HLFÅ 2016

HLFÅ 2015

HLFÅ 2014

Ur HLFÅ 2011, 2012 och 2013 (pdf)