HLFÅ 2014

Ur årsskriftens innehåll 2014:

Bengt Nilson, ”Redaktören har ordet”

Uppsatser

Kristian Gerner, Exemplet Raoul Wallenberg.

Törn Wennborg,Den börda vi sedan dess bär på.” Om baltutlämningens historiekultur.

Johanna Dahlin, Ingen är glömd – inget är glömt” Sökandet efter stupade soldater i Ryssland.

Tema: Första världskriget

Klas-Göran Karlsson, Urkatastrofen, Första världskrigets plats i den moderna historien.

Thomas Roth, Sverige och första världskriget – yttre och inre hot

Capo Roselius, Från stabilitet till kaos: Finland under första världskriget.

Carl Henrik Karlsson, Att få bli en riktig svensk. Invandringspolitik, utlänningskontroll och medborgarskap kring tiden för första världskriget.

Ulf Zander, Första världskriget på film och i television.

Historiedidaktik

Nils FabianssonFörsta världskriget för lärare.

… samt ett stort antal intressanta recensioner av historisk litteratur.