Medlemskap

HLF:s medlemmar får kontinuerligt information om aktuella frågor och får inbjudningar att delta i föreningens verksamhet. Som medlem får du varje år Historielärarnas förenings årsskrift, med artiklar, debattinlägg och recensioner av nyutkommen historisk litteratur, liksom skriftserien Aktuellt om Historia. Inte minst får du som medlem möjlighet att engagera dig i och hålla dig uppdaterad om vad som händer inom ditt område. HLF stödjer lokalföreningarnas arbete med ämnesfortbildning och är också med och arrangerar De Svenska Historiedagarna.

För att bli medlemföreningen sätt in 300 kr på Plusgiro 19 23 44-0, Historielärarnas förening. Ange namn och skicka samtidigt ett mejl med namn, adress och e-postadress till weronica.ader (snabel) ju.se så att vi vet vem betalningen kommer från. För studenter är medlemskapet kostnadsfritt första året och då räcker det att mejla sina personuppgifter till Weronica för att bli medlem.

Nyhet: Nu kan du också betala medlemsavgiften via Swish, där Historielärarnas förening har nummer 1235770771. Glöm inte att samtidigt meddela namn etc. via mejl (se ovan) så att vi vet vem betalningen kommer från.

Vid frågor om medlemskap kontakta medlemssekreterare Weronica Ader enligt nedan.

Adressändring

För att underlätta kommunikationen med dig som medlem och distribution av medlemspublikationer, ber vi dig meddela oss vid förändring av såväl bostads- som e-postadress. Anmäl nya uppgifter till:

Weronica Ader, HLK, 551 11 Jönköping

Tel. 036/16 20 27

E-post: weronica.ader (snabel) ju.se