Medlemskap

HLF:s medlemmar får kontinuerligt information om aktuella frågor och får inbjudningar att delta i föreningens verksamhet. Som medlem får du varje år Historielärarnas förenings årsskrift, med artiklar, debattinlägg och recensioner av nyutkommen historisk litteratur, liksom skriftserien Aktuellt om Historia. Inte minst får du som medlem möjlighet att engagera dig i och hålla dig uppdaterad om vad som händer inom ditt område. HLF stödjer lokalföreningarnas arbete med ämnesfortbildning och är också med och arrangerar De Svenska Historiedagarna.

För att bli medlemföreningen sätt in 350 kr på Plusgiro 19 23 44-0, Historielärarnas förening. Ange namn och skicka samtidigt ett mejl med namn, adress och e-postadress till medlemssekreteraren på axel.hultman@helsingborg.se så att vi vet vem betalningen kommer från. Du kan också betala medlemsavgiften via Swish, där HLF har nummer 1235770771. Glöm inte att samtidigt meddela namn etc. via mejl så att vi vet vem betalningen kommer från.

Studenter betalar halva priset medan de är studenter. Följ instruktionen för att bli medlem, men betala 175 kr istället  och ange  ”studentmedlem” i ditt mejl . (Läs mer här om hur HLF behandlar personuppgifter.)

Nyhet: Nu finns också möjlighet att teckna skolmedlemskap. Det innebär att ni tecknar medlemskap för fem historielärare på en skola och betalar en reducerad avgift om 1200 kr för alla fem. Faktura för medlemsavgiften skickas en gång per år till er arbetsgivare. Våra medlemsutskick går direkt till medlemmarna på den adress som var och en önskar, till skolan eller till bostaden. Finns intresse för ett skolmedlemskap meddelar ni medlemssekreteraren (se nedan) namn, adress och e-post till de fem lärarna samt fakturaadress till er arbetsgivare.

Vid frågor om medlemskap kontakta medlemssekreterare Axel Hultman på epostadress axel.hultman@helsingborg.se.

Adressändring

För att underlätta kommunikationen med dig som medlem och distribution av medlemspublikationer, ber vi dig meddela oss vid förändring av såväl bostads- som e-postadress. Anmäl nya uppgifter till medlemssekreteraren (se ovan).