Opinionsbildning

Opinionsbildning i frågor som rör historieundervisning på alla nivåer är en viktig del av Historielärarnas förenings verksamhet. De mål vi söker främja med detta arbete sammanfattas i Historielärarnas manifest, antaget av föreningsstämman 2011. Övriga skrivelser, yttranden och debattinlägg av HLF och dess företrädare publiceras löpande på denna sida.

2020

Angående historielärares behov av ämnesfortbildning (2020-08-20), skrivelse till Skolverket. (Svar från Skolverket 2020-09-16)

Yttrande över betänkandet “Sveriges museum om Förintelsen” (2020-08-13), skrivelse till Kulturdepartementet.

2019

Begäran att få överlämna upprop och underskrifter om skolans historieundervisning till utbildningsministern (2019-12-19), skrivelse till Anna Ekström, och en påminnelse om denna begäran (2020-01-31).

Kommentarer om förslaget till reviderad kursplan för historieämnet i grundskolan (2019-10-22), yttrande till Skolverket.

Angående behovet av att förstärka historieämnet i skolan (2019-10-07), skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström.

Förslag att stärka historieämnet i skolan (2019-10-07), skrivelse till utbildningsutskottets ledamöter.

Angående kursplanen i historia (2019-10-07), skrivelse till Skolverket.

“Lägg fler timmar på historieämnet i skolan” (2019-10-04), debattartikel i Dagens Nyheter av HLF:s ordförande David Ludvigsson om behovet av utökat utrymme för undervisningen i historia i grundskolan.

Angående implementeringen av nya kursplaner och kunskapskrav (2019-08-16), skrivelse till utbildningsministern Anna Ekström. (Svar från utbildningsdepartementet 2019-09-18)

Behov av att förstärka lärarledd tid inom högre utbildning i historia (2019-08-16), skrivelse till ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. (Svar från utbildningsdepartementet 2019-10-03)

Angående historielärares behov av stöd (2019-08-16), skrivelse till Skolverket.

2018

Behov av att förstärka lärarledd tid inom högre utbildning i historia (2018-11-06), brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (en uppföljning av brev i samma fråga av 2017-09-08).

Brev till Skolverket inför översyn av kursplaner och kunskapskrav i grundskolan (2018-09-15), där HLF genom dess ordförande David Ludvigsson förklarar sig villig att medverka i översynen och fungera som remissinstans för kommande förslag.

2017

Yttrande över Brett deltagande i högskoleutbildning (U2017/03082/UH) (2017-09-08), yttrande till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson med anledning av en promemoria från utbildningsdepartementet.

Behov av resursförstärkning till högre utbildning i historia (2017-09-08), brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Förslag angående lärares ämnesfortbildning (2017-03-21), skrivelse till utbildningsutskottets ledamöter från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

“Mer historia skärper källkritiken” (2017-02-11), debattartikel i Östgöta Correspondenten av HLF:s ordförande David Ludvigsson om hur källkritikens och historieämnets ställning i skolan kan stärkas.

“Lärarna behöver kunna utveckla sina ämnen” (2017-01-02), debattartikel i Svenska Dagbladet där företrädare för HLF och en rad andra ämnesföreningar kräver att Skolverket river upp beslutet att dra in sitt ekonomiska stöd till föreningarna.

2016

Uppvaktning hos gymnasieministern (2016-11-24), besök av delegation från HLF hos Anna Ekström vid vilket föreningen framförde fyra förslag som kan läsas här (pdf).

Anhållan om företräde hos utbildningsministern (2016-09-21, pdf), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Anhållan om företräde hos ministern för högre utbildning och forskning (2016-09-21, pdf), brev till Helene Hellmark Knutsson från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Brev till utbildningsministern om stärkning av historieämnet (2016-02-15), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

2015

Kommentarer om Skolinspektionens rapport Undervisningen i historia (2015-12-09), uttalande av HLF:s ordförande David Ludvigsson med anledning av rapporten Undervisningen i historia.

“Vässa fortbildningen” (2015-05-13), debattartikel  i Östgöta Correspondenten av företrädare för HLF:s Östgötakrets om behovet av ämnesspecifik fortbildning. (Texten finns också tillgänglig här.)