Opinionsbildning

Opinionsbildning i frågor som rör historieundervisning på alla nivåer är en viktig del av Historielärarnas förenings verksamhet. De mål vi söker främja med detta arbete sammanfattas i Historielärarnas manifest, antaget av föreningsstämman 2011. Övriga skrivelser, yttranden och debattinlägg av HLF och dess företrädare publiceras löpande på denna sida.

2018

Behov av att förstärka lärarledd tid inom högre utbildning i historia (2018-11-06), brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (en uppföljning av brev i samma fråga av 2017-09-08)

Brev till Skolverket inför översyn av kursplaner och kunskapskrav i grundskolan (2018-09-15), där HLF genom dess ordförande David Ludvigsson förklarar sig villig att medverka i översynen och fungera som remissinstans för kommande förslag

2017

Yttrande över Brett deltagande i högskoleutbildning (U2017/03082/UH) (2017-09-08), yttrande till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson med anledning av en promemoria från Utbildningsdepartementet

Behov av resursförstärkning till högre utbildning i historia (2017-09-08), brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

Förslag angående lärares ämnesfortbildning (2017-03-21), skrivelse till Utbildningsutskottets ledamöter från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

“Mer historia skärper källkritiken” (2017-02-11), debattartikel i Östgöta Correspondenten av HLF:s ordförande David Ludvigsson om hur källkritikens och historieämnets ställning i skolan kan stärkas.

“Lärarna behöver kunna utveckla sina ämnen” (2017-01-02), debattinlägg i Svenska Dagbladet där företrädare för HLF och en rad andra ämnesföreningar kräver att Skolverket river upp beslutet att dra in sitt ekonomiska stöd till föreningarna.

2016

Uppvaktning hos gymnasieministern (2016-11-24), besök av delegation från HLF hos Anna Ekström vid vilket föreningen framförde fyra förslag som kan läsas här (pdf).

Anhållan om företräde hos utbildningsministern (2016-09-21, pdf), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Anhållan om företräde hos ministern för högre utbildning och forskning (2016-09-21, pdf), brev till Helene Hellmark Knutsson från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Brev till utbildningsministern om stärkning av historieämnet (2016-02-15), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

2015

Kommentarer om Skolinspektionens rapport Undervisningen i historia (2015-12-09), uttalande av HLF:s ordförande David Ludvigsson med anledning av rapporten Undervisningen i historia.

Vässa fortbildningen (2015-05-13), debattinlägg  i Östgöta Correspondenten av företrädare för HLF:s Östgötakrets om behovet av ämnesspecifik fortbildning. (Texten finns också tillgänglig här.)