Opinionsbildning

Opinionsbildning i frågor som rör historieundervisning på alla nivåer är en viktig del av Historielärarnas förenings verksamhet. De mål vi söker främja med detta arbete sammanfattas i Historielärarnas manifest, antaget av föreningsstämman 2011. Övriga skrivelser, yttranden och debattinlägg av HLF och dess företrädare publiceras löpande på denna sida.

2017

Yttrande över Brett deltagande i högskoleutbildning (U2017/03082/UH) (2017-09-08), yttrande till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson med anledning av en promemoria från Utbildningsdepartementet

Behov av resursförstärkning till högre utbildning i historia (2017-09-08), brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

Förslag angående lärares ämnesfortbildning (2017-03-21), skrivelse till Utbildningsutskottets ledamöter från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

“Mer historia skärper källkritiken” (2017-02-11), debattartikel i Östgöta Correspondenten av HLF:s ordförande David Ludvigsson om hur källkritikens och historieämnets ställning i skolan kan stärkas.

“Lärarna behöver kunna utveckla sina ämnen” (2017-01-02), debattinlägg i Svenska Dagbladet där företrädare för HLF och en rad andra ämnesföreningar kräver att Skolverket river upp beslutet att dra in sitt ekonomiska stöd till föreningarna.

2016

Uppvaktning hos gymnasieministern (2016-11-24), besök av delegation från HLF hos Anna Ekström vid vilket föreningen framförde fyra förslag som kan läsas här (pdf).

Anhållan om företräde hos utbildningsministern (2016-09-21, pdf), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Anhållan om företräde hos ministern för högre utbildning och forskning (2016-09-21, pdf), brev till Helene Hellmark Knutsson från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Brev till utbildningsministern om stärkning av historieämnet (2016-02-15), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

2015

Kommentarer om Skolinspektionens rapport Undervisningen i historia (2015-12-09), uttalande av HLF:s ordförande David Ludvigsson med anledning av rapporten Undervisningen i historia.

Vässa fortbildningen (2015-05-13), debattinlägg  i Östgöta Correspondenten av företrädare för HLF:s Östgötakrets om behovet av ämnesspecifik fortbildning. (Texten finns också tillgänglig här.)