Aktuellt om historia

Historielärarnas förening utger sedan 1968 skriftserien Aktuellt om historia. Den utkommer oregelbundet med några nummer per år och distribueras till medlemmarna per post. Innehållet spänner över de mest skiftande ämnen och oftast med ett flertal medförfattare.

Ett antal av våra nummer av Aktuellt om historia finns att köpa på Förlags AB Björnen:

https://bjornen.se/fack-laromedel/

Huvudredaktör

Hans Olofsson, hans.olofsson@kau.se

Nummer 2024:1

Aktuellt om historia 2024:1 handlar om källor i historieundervisningen. Den innehåller tio kapitel av tretton författare som behandlar olika aspekter av detta tema. Redaktörer för volymen är Hans Olofsson och Joakim Wendell.

 

Nummer 2023:1

Aktuellt om historia 2023:1 handlar om historia från uppsalaperspektiv och bygger på föredrag som hölls vid De Svenska Historiedagarna i Uppsala 2022.

 

Nummer 2021:1

Aktuellt om historia 2021:1 omslagAktuellt om historia 2021:1 behandlar olika aspekter av Finlands och Sveriges sammanflätade historia och bygger på föredrag som hölls vid De Svenska Historiedagarna i Helsingfors 2019.

 

 

Nummer 2020:1–2 i fulltext

Omslag, Aktuellt om Historia 2020:1-2Aktuellt om historia 2020:1–2 innehåller ett tiotal uppsatser av fjorton författare på temat Att bedöma i historieämnet: Perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov. HLF gör boken tillgänglig i fulltext här i syfte att erbjuda en resurs som ger fördjupad kunskap om bedömning i historieämnet för både verksamma och blivande historielärare. Redaktörer för volymen är David Ludvigsson och Lars Andersson Hult.

Inlaga (PDF, 4 Mb) | Omslag (PDF, 2 Mb)

 

Nummer 2018:1

Aktuellt om historia 2018:1 är en konferensrapport från De Svenska Historiedagarna 2017 på temat ”Borås – knallebygd och kunskapscentrum” med Åsa Olovsson som redaktör. Klicka på bilderna nedan för större versioner.

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 2017:1

Aktuellt om historia 2017:1 är en konferensrapport från De Svenska Historiedagarna 2016 på temat ”Karlskrona – kunglig kuststad”.

Aktuellt om Historia 2017:1

 

Nummer 2016:1

Aktuellt om historia 2016:1 är en konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Tallinn 2015 på temat ”Estland och Sverige – en lång historia”. Redaktör för numret är Åsa Olovsson. Klicka på bilderna nedan för större versioner.

Aktuellt om Historia 2016:1  Aktuellt om Historia 2016:1

Ur innehållet:

Åsa Olovsson, ”Estland och Sverige – en lång historia” (pdf).

 

Tidigare nummer i fulltext

Nedan återfinns länkar till hela nummer (pdf) av skriftserien.

Aktuellt om historia 2015:2–3. Det historiska perspektivet. Numret är redigerat av Hans Albin Larsson.

Aktuellt om historia 2014:1Porten mot kontinenten. Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Malmö 2013. Numret är redigerat av Cathrin Backman Löfgren.

Aktuellt om Historia 2013:2Kritiska perspektiv på historiedidaktiken. Numret är redigerat av David Ludvigsson.

Länk till kortare sammanfattningar av tidigare nummer.