Publikationer

Historielärarnas förening ger för närvarande främst ut två regelbundet återkommande publikationer, dels skriftserien Aktuellt om Historia och dels Historielärarnas förenings årsskrift. För närmare information och nedladdning av utvalda artiklar eller hela nummer se nedanstående länkar:

• Aktuellt om Historia

• Historielärarnas förenings årsskrift

För skrivelser, yttranden och debattinlägg i HLF:s namn se sidan Opinionsbildning.