Starta en lokalkrets!

Historielärarnas förening arbetar för att stärka och utveckla historieundervisningens villkor och kvalitet på alla nivåer och stärka samhörigheten mellan olika skolformers historielärare. Tillkomsten av en lokalkrets (eller kretsförening) ger en plattform för de aktiva historielärarna att agera utifrån. Den lärare som har förslag till ny fortbildning eller har synpunkter på villkoren för undervisningen kan agera utifrån Historielärarnas förening. Genom att vara fler blir vi starkare. Man kan som kretsförening ta initiativ genom att skicka en skrivelse till lokala politiker, rektor eller andra aktörer. Man kan vända sig till eventuella finansiärer, stiftelser, organisationer och företag, för att försöka få dem att medverka till en viss aktivitet.

Hur du startar en lokalkrets av Historielärarnas förening

 1. Ta kontakt med andra historielärare som du känner till på din egen skola och på andra skolor i trakten. Fråga om det finns intresse för att bilda en lokalkrets. Ta kontakt med HLF:s medlemssekreterare och be om hjälp att skicka förfrågan via mejl till de medlemmar som bor i din region.
 2. Samla gruppen av intresserade och diskutera vad ni vill ha för aktiviteter (se förslag nedan). Välj en styrelse eller planeringsgrupp där någon utses till kontaktperson.
 3. Ta kontakt med föreningens ordförande och rådgör om era planer. Lokalkretsen kan ansöka om bidrag från HLF för att anordna fortbildningsaktiviteter.

Några uppslag till aktiviteter för en lokalkrets

 • Arrangera en årlig sammankomst (debatt, föredrag eller seminarium) kring någon eller några frågor som är av stort intresse för historielärare. Muta in en speciell tidpunkt på året när denna sammankomst återkommer och ge den ett slagkraftigt namn, t.ex. ”Arboga historiemöte”, ”Blekinges historielärare tar ton”, ”Jönköpings historielärares symposium” etc.
 • Bevaka det lokala utbudet av fortbildningsmöjligheter för historielärare.
 • Ta initiativ till ett vidgat utbud av fortbildningsmöjligheter, gärna genom kontakt med inflytelserika aktörer, t.ex. skolchef, vissa rektorer eller rent av lokala politiker.
 • Arrangera en studieresa för intresserade historielärare.
 • Utforma debattinlägg i den lokala pressen när det finns anledning. Avfatta korta och kärnfulla skrivelser till lokala politiker eller förvaltningen, kanske även till rektor, när det finns skäl för det, t.ex. för att understryka vikten av att ett visst beslut kommer till stånd. Genom att agera kollektivt ger vi initiativet en större tyngd än om det är individuellt.
 • Försök få rektor eller ännu hellre skolchefen att inse att historielärares deltagande i vissa konferenser är bra för skolan, t.ex. De svenska historiedagarna.
 • Diskutera frågor kring lärarutbildning och hur vi kan underlätta för blivande historielärare att finna sin yrkesroll och att gradvis utveckla en ökad skicklighet i yrket. Man kan kolleger emellan utveckla handledargrupper för blivande historielärare, eller mentorsnätverk för yngre kolleger.
 • Vill man ha en egen kassa att röra sig med (inte alltid nödvändigt) kan man arrangera en årlig fortbildningssammankomst och då ta en viss betalning, som deltagarnas respektive skolor får erlägga.