Om HLF

Historielärarnas förening (HLF) är en politiskt obunden och ideell organisation som verkar på demokratisk grund. Föreningen är till för dig som undervisar i historia, men också andra intresserade är välkomna.

HLF:s medlemmar är verksamma som historielärare i grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Föreningen strävar efter att stärka ämnesdialogen på alla dessa stadier, vilket görs genom fortbildningsarrangemang och våra publikationer. Vi försöker också stimulera till historiedidaktiskt utvecklingsarbete och forskning om historieundervisning.

HLF anser att historia är viktigt för dagens människor. Vi arbetar för att stärka och utveckla historieundervisningens villkor och kvalitet på alla nivåer. Vi följer därför noga utvecklingen i skola och högskola och företräder historielärarna gentemot myndigheter och organisationer, vilket sker genom skrivelser, uppvaktningar och debattinlägg. Några av de frågor vi driver har konkretiserats i Historielärarnas manifest (antaget år 2011), exempelvis att historielärare återkommande ges möjlighet till relevant ämnesfortbildning, att läromedel i historia fortlöpande uppdateras och att läromedel av hög kvalitet ställs till undervisningens förfogande, att utrymmet för historieundervisning vidgas, och att historielärare inom ramen för sin anställning bereds möjlighet till återkommande kontakter och erfarenhetsutbyte med kolleger, såväl inom landet som inom övriga Norden och Europa.

HLF:s medlemmar får kontinuerligt information om aktuella frågor och får inbjudningar att delta i föreningens verksamhet. Som medlem får du varje år Historielärarnas förenings årsskrift, med artiklar, debattinlägg och recensioner av nyutkommen historisk litteratur, liksom skriftserien Aktuellt om Historia. Inte minst får du som medlem möjlighet att engagera dig i och hålla dig uppdaterad om vad som händer inom ditt område. HLF stödjer lokalföreningarnas arbete med ämnesfortbildning och är också med och arrangerar De Svenska Historiedagarna.

HLF har varit verksamt som riksförening sedan 1942, medan lokalföreningar funnits ända sedan 1933. Hundratals engagerade historielärare har medverkat i styrelsen och tusentals har deltagit i våra fortbildningsdagar och resor. Bland namnkunniga medlemmar kan nämnas tidigare ordförande som professorerna Nils Ahnlund, Sten Carlsson, Per Thullberg, Klas-Göran Karlsson och Hans Albin Larsson, liksom legendariska lärarutbildare som Christer Karlegärd, Christer Öhman och Maj Rune. (Om HLF:s historia kan man läsa i två artiklar ur jubileumsutgåvan av årsskriften 2017, där David Ludvigsson skriver om tiden från 1942 och framåt medan Hans Albin Larsson behandlar de senaste decennierna.)

Sedan april 2018 är HLF medlem i EUROCLIO, en paraplyorganisation för drygt sjuttio sammanslutningar med anknytning till historieundervisning och kulturarv i ett fyrtiotal länder, de flesta europeiska.