Historielärarnas förening invald i EUROCLIO

Med röstsiffrorna 40-0 har det europeiska historielärarförbundet EUROCLIO valt in Historielärarnas förening som fullvärdig medlem. Omröstningen ägde rum den 26 april i samband med organisationens årliga konferens, vilken denna gång hölls i Marseille med sammanlagt 240 deltagare från 42 länder. HLF:S sekreterare Ina Nyfelt (bilden), ensam svensk representant, rapporterar att konferensen bjöd på både ”goda föredrag och spännande samtal, inte minst med våra grannländer”.
Ina Nyfelt vid EUROCLIO 2018
EUROCLIO är en paraplyorganisation för drygt sjuttio sammanslutningar med anknytning till historieundervisning och kulturarv i ett fyrtiotal länder, de flesta europeiska. Genom medlemskapet i EUROCLIO, där övriga nordiska länder redan är representerade, får HLF nya möjligheter att samverka med systerföreningar i andra länder och att delta i de diskussioner om historieundervisning och historieämnets utveckling som förs långt utanför Sveriges gränser.