HLF och GDPR

HLF behandlar personuppgifter på ett försiktigt vis och lämnar aldrig vidare dem till tredje part – varken till andra ideella eller till kommersiella organisationer. När det gäller vår personuppgiftshantering i förhållande till GDPR-lagstiftningen så kan man utläsa att ett motiv till det som lagstiftarna kallar ”tillåten behandling” är rättslig grund. Vi uppfattar att rättslig grund ger oss ett tydligt mandat att behandla personuppgifter eftersom HLF:s behandling är nödvändig för fullgöra det avtal som man ju kan säga att ett medlemskap innebär. Utan personuppgifter kan vi t.ex. inte skicka ut årsboken och andra publikationer, hålla kontakt eller ge ut information till våra medlemmar. Vi lagrar personuppgifter enbart för detta specifika syfte.