HLFÅ 2015

Ur årsskriftens innehåll 2015:

Bengt Nilson, ”Redaktören har ordet”

Uppsatser

Maria Karlsson, Folkmordet 1915. Hundra år av förnekelse, tystnad och trivialisering.

Kenneth Nyberg, Från Tolvfors till Orinoco. Linnélärjungen Pehr Löflings resa och den globala historien

Ulf Zander, Jan Karski och Raoul Wallenberg – historiska hjältar och utrikespolitiska förebilder

Tema: Romer

Robert Brisenstam, Romers delaktighet i svenskt samhällsliv – en återblickande översikt

Martin Ericsson, Mordbranden i Kårarp 1906

Det exkluderande våldets kontinuitet

David Sjögren, Utkastade från lokalsamhället. Staten, kommunerna och mantalsskrivningen av romer under 1950-talet

Ida Ohlsson Al Fakir, När romer skulle bli svenska medborgare. John Takman och den socialmedicinska Zigenarundersökningen 1962–1965

Debatt: Kvinnor i historieläroböcker

Aron Modig, Nej till politisk styrning av läroböcker

Per Eliasson, Namn och nytt – och gammalt.

Hans Almgren, Hur många historiska personer ryms på 100 lektionstimmar?

Robert Sandberg, Kvinnor i historieläroböcker

Anna Alm, Synliggörande och glömska. Konsten att skriva allas historia och ändå fatta sig kort

…samt ett stort antal intressanta recensioner av historisk litteratur.