Har du som historielärare erfarenheter av Forum för levande historia?

Ylva Wibaeus, normalt universitetslektor i ämnesdidaktik inriktning historia vid Stockholms universitet (HSD) arbetar för närvarande med ett utredningsuppdrag på Regeringskansliet, Kulturdepartementet. Hennes uppgift är att utreda konsekvenserna för myndigheten Forum för levande historia av inrättandet av det nya museet om Förintelsen.

Som ett led i utredningsarbetet har Ylva vänt sig till HLF för att försöka komma i kontakt med historielärare och lärarutbildare i historia. Om du har erfarenheter av den verksamhet som Forum för levande historia (FLH) erbjuder – det kan röra myndighetens utställningsverksamhet, lärarfortbildning/lärarseminarier, lektionsupplägg, material för elever liksom annat digitalt material – får du därför gärna höra av dig till oss i styrelsen så vidarebefordrar vi dina kontaktuppgifter till Ylva och de tjänstemän som arbetar med utredningen. Du når oss på styrelsen@historielararna.se.

Yttrande över ”Sveriges museum om Förintelsen”

Historielärarnas förening har genom sin ordförande David Ludvigsson nyligen lämnat ett yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet SOU 2020:21, ”Sveriges museum om Förintelsen”. I yttrandet ställer sig HLF bakom förslaget att inrätta ett museum om Förintelsen, men påpekar också vikten av att ett sådant museums verksamhet samordnas med och tar tillvara erfarenheterna från Forum för levande historia. Det är viktigt att fortsatta insatser görs för att stödja historielärares fortbildning inom ämnet, bland annat ämnesfortbildning som rör Förintelsen.