Nordiska historielärarseminariet 2018

Skálholt, IslandDen 7–10 augusti deltog fyra medlemmar av Historielärarnas förening i det sjätte Nordiska historielärarseminariet i Skálholt, Island. Representanter från Finland, Åland, Danmark, Island och Sverige deltog i seminariet. Temat för diskussionerna var genushistoria och hur vi undervisar utifrån genusperspektivet, bland annat med tanke på läroböckernas innehåll. Dagarna innehöll föreläsningar och workshops samt många intressanta möten med kollegor från andra länder. Samarbeten, nya som gamla, mellan de olika historielärarföreningarna kom också att diskuteras. På programmet fanns dessutom ett besök hos Islands president och möjlighet för deltagarna att uppleva lite av Islands vackra natur och spännande historia.

HLF-medlemmarnas medverkan kunde denna gång möjliggöras tack vare bidrag från stipendiefonder. Nästa möte kommer att hållas om tre år i Danmark.