HistoryLab for Civic Engagement

History Lab är ett Erasmusprojekt med forskare och lärare från sex europeiska universitet som har tagit fram tematiska kursplaner, lektionsmaterial och digitala resurser för historieämnet. Sverige representeras här av Malmö universitet. Projektet syftar till att metodiskt och innehållsmässigt utveckla historieundervisningen på gymnasiet, och då med särskilt fokus på digitalisering och transnationella perspektiv. Ett annat syfte är att bygga nätverk mellan forskare, lärare och historielärarstudenter vid de olika universiteten.

Kursplaner och undervisningsmaterial är tillgängligt för alla på https://historylab.es/what-is-historylab/