Rapport från fortbildningskväll om källor i undervisningen

Under onsdagskvällen den 30/8 på Sveriges museum om Förintelsen föreläste Keith Barton, en av världens ledande historiedidaktiker, om användandet av primärkällor i historieundervisning.

Barton lyfte fram fyra syften med att jobba med primärkällor i klassrummet. Tre goda och som Barton själv uttryckte det: ”En riktigt dålig anledning.”

Att använda primärkällor in undervisningen kan enligt Barton:

  1. Utveckla och skapa intresse. Källmaterialet måste vara noga utvalt för att skapa intresse hos just ungdomar så läraren bör fundera noggrant vilka primärkällor som visas i klassrummet. En samtida historisk bild eller ett fotografi kan i inledningen av en lektion eller ett moment sätta ramen för innehållet samtidigt som det skapar frågor och funderingar
  2. Illustrera förfluten tid. Källmaterialet är ett sätt att visa elever hur saker och ting ”faktiskt såg ut”, vad folk sade eller skrev på just den tiden.
  3. Ge bevis för och belägga svar på historiska frågor. Här poängterade Barton vikten av att eleverna använder källor i stället för att läsa källor. Detta syfte är viktigt för att öka elevernas förståelse för vad historiska källor är och deras roll i skapandet av historisk kunskap. Användandet av primärkällor i syfte att öka elevernas förståelse för hur källmaterial är bevis och belägg för historiska påståenden måste kombineras med deliberativa samtal där källmaterial diskuteras utifrån öppna frågor.

Sedan hade vi då den där riktigt dåliga anledningen till att använda primärkällor i undervisningen:

  1. Analysera källor just för att de är historiska källor. Enligt Barton fyller inte analyserandet av primärkällor utifrån källkritiska kriterier någon funktion. Att låta eleverna svara på frågor om vad det är för typ av källa, om den är den tendentiös eller äkta utvecklar inte elevers historiska tänkande utan bidrar snarare till att eleverna tappar intresset för historia. Barton betonade att historiskt tänkande börjar med frågor, inte källor

Ett annat av kvällens huvudsakliga teman var frågan om historieundervisningens möjligheter att förmedla hopp. Här betonade Barton att historieundervisningen ofta tar upp negativa händelser som krig och katastrofer, och tryckte på vikten av att också plocka fram och visa på positiva alternativa samhälleliga företeelser i det förflutna som skapar hopp inför framtiden. Här exemplifierade Barton med queera communitys i Harlem, New York under 1920- och 30-talen och kooperativa japanska föreningar efter andra världskriget. I båda fallen handlade det om historiska exempel på att människor har kunnat ta egna initiativ för att förbättra sina livsvillkor.

Kvällen avrundades med en guidad visning av den utställning som Sveriges museum om Förintelsen för närvarande har i sina provisoriska lokaler på Torsgatan i Stockholm.  I utställningen presenteras sju levnadsöden – människor som hade det gemensamt att de överlevde Förintelsen och tog sig till Sverige. En väsentlig del av utställningen består av föremål – exempelvis en resväska, J-pass, brev, fångkläder – med anknytning till dessa sju människors berättelser.

Sammanfattningsvis blev kvällen ett utmärkt tillfälle för historielärare att diskutera historieämnets grund på vilken all historisk kunskap grundas – källorna och dess möjligheter och begränsningar i historieundervisningen.

  • Här finns en artikel av Barton där han summerar sina tankar om de fyra olika sätten att använda primärkällor.
  • Här finns en länk till utställningen Sju liv på Sveriges museum om Förintelsen.

Tips: en kväll om historiebruk

Föreläsning och workshop om historiebruk

SO-didaktik i centrum ordnar en fortbildning om hur man kan undervisa om historiebruk på högstadiet och gymnasiet. Den ges vid två tillfällen, 18/9 (FULLTECKNAT) och 19/9 (här finns lediga platser).

Professor Gabriel Reich från Virginia Commonwealth University, Richmond, USA är på besök i Sverige. Han kommer till oss och berättar om hur minnet av amerikanska inbördeskriget brukas i den samtida historiekulturen i USA.

Maria Johansson, Globala gymnasiet och Kenneth Nordgren, Karlstads universitet kommer att:

●  presentera undervisnings- och analysmodeller som stöd för lärare och elever i undervisning om historiebruk

●  delge några resultat från forskning om att undervisa om historiebruk

●  hålla i en workshop för att pröva undervisningsupplägg om historiebruk

Plats: Globala gymnasiet, Stockholm
Datum: 18/9 (FULLTECKNAT) och 19/9 Tid: 16-19
Mat: Vi bjuder på matig macka

Anmälan till: so-didaktik@globala.se senast fredagen 8/9. OBS att det endast finns platser till den 19/9.

Se hela inbjudan här:  En kväll om historiebruk 19_9

HLF i Stockholm inbjuder till fortbildningskväll för historielärare 30/8

Vad ska vi med primärkällor till i undervisningen? Vad är Sveriges museum om Förintelsen?

HLF i Stockholm inbjuder till fortbildningskväll för historielärare onsdagen 30/8, start 17.00

Lyssna på professor Keith Barton, Indiana University, en världsledande historiedidaktiker. Upptäck det nyöppnade Sveriges museum om Förintelsen. Vad kan vara en bättre start på läsåret för en historielärare i Stockholm? Ta med dina kolleger i ämneslaget och kom till museet. OBS begränsat antal platser, först till kvarn…

Obs! Träffen är för närvarande fullbokad. Du som är intresserad kan ställa dig i kö genom anmälan, plats ges om redan tidigare anmälda avbokar. Vi hoppas kunna erbjuda en ny träff senare i höst.

Plats: Sveriges museum om Förintelsen, Torsgatan 19. T-bana S:t Eriksplan. Hitta hit.

Se hela programmet här

Anmäl dig på mejl till hans.olofsson@kau.se – så snart som möjligt (max 45 deltagare)!

Skånekretsen kallar till årsmöte och inbjuder till fortbildning

Skånekretsen i Historielärarnas förening kallar till årsmöte och inbjuder samtidigt till fortbildning, torsdagen 11 maj 2023

Skånekretsen anordnar före sitt årsmöte en kostnadsfri historisk rundvandring i Malmö, riktad till historielärare. Vi leds av Charlotte Rodenstedt som har utvecklat appen Be here then. Appen kan ta fram beskrivningar och äldre fotografier av hur platser och byggnader har sett ut vid olika tidpunkter i historien (se https://beherethen.se). Under turen stannar vi till vid några platser i Malmö och provar appen. Vi avslutar rundvandringen på Malmö universitet, i Scylla-huset, med en gemensam diskussion om hur appen kan användas i undervisningen. Skånekretsen bjuder på fika. Årsmötet påbörjas därefter i samma lokal.

Det maximala antalet deltagare på rundvandringen är 25 personer. Först till kvarn! Anmäl ditt deltagande till Marianne Sjöland, ordförande på sjolandmarianne@gmail.com, senast 27 april.

Varmt välkomna, både på rundvandring och årsmöte!

 /Skånekretsens styrelse

För vidare detaljer, se fullständig inbjudan i pdf här: Skånekretsen inbjuder till fortbildning och årsmöte

HistoryLab for Civic Engagement

History Lab är ett Erasmusprojekt med forskare och lärare från sex europeiska universitet som har tagit fram tematiska kursplaner, lektionsmaterial och digitala resurser för historieämnet. Sverige representeras här av Malmö universitet. Projektet syftar till att metodiskt och innehållsmässigt utveckla historieundervisningen på gymnasiet, och då med särskilt fokus på digitalisering och transnationella perspektiv. Ett annat syfte är att bygga nätverk mellan forskare, lärare och historielärarstudenter vid de olika universiteten.

Kursplaner och undervisningsmaterial är tillgängligt för alla på https://historylab.es/what-is-historylab/

Sveriges historia – mer än bara krig och kungligheter?

Samtidigt som de globalhistoriska perspektiven uppmärksammas alltmer (bland annat i HLF:s första nätverksträff denna termin) får de nationella perspektiven allt större utrymme i historiekulturen. Museisatsningen sverigeshistoria.se och Historien om Sverige, SVT:s nya serie i 10 delar, är tydliga exempel på detta.

Men vad är det vi ser, varför är intresset för svensk historia så stort i samhället – och hur återspeglar det sig i skolan och i skolämnet historia?

Föredrag och samtal
Vid vårens andra träff berättar Frida Starck Lindfors, projektledare vid Statens historiska museer/ sverigeshistoria.se, och Björn Wahren, tv-producent på SVT, om hur de ser på sina satsningar kring svensk historia.

Efter föredragen möts vi i mindre samtalsgrupper för att utbyta tankar. Vilka möjligheter och hinder ser vi i att anlägga ett nationellt perspektiv i vår undervisning? Står det i motsättning till ett globalhistoriskt perspektiv?

Onsdag den 19:e april kl. 18.00-20.00, digitalt via zoom

Träffen är gratis och vänder sig i första hand till dig som undervisar historia i grundskola, gymnasium, folkhögskola eller högskola, alla intresserade är dock varmt välkomna! Anmäl dig genom att anmäla dig här på vårt digitala anmälningsformulär senast den 13 april. Aktuell zoomlänk kommer att mejlas ut till alla som anmält sig.

Här finns inbjudan i pdf: [Nätverksträff 2023 04 19 – Sverigeshistoria – 2023 03 10]

Globalhistoria – vad är det och hur förändrar det vår förståelse av historien?

Torsdag den 16:e mars kl 18-20 välkomnar HLF alla intresserade historielärare till ännu en digital nätverks- och fortbildningsträff på zoom. Träffen inleds med en föreläsning där historikern prof. Leos Müller (Stockholms universitet) och idéhistorikern Hanna Hodacs (Uppsala universitet) delar med sig av sina erfarenheter av att närma sig det förflutna med globalhistoriska perspektiv och begrepp. Träffen är gratis! Anmäl dig genom att mejla till ape@du.se senast den 12 mars. Aktuell zoomlänk kommer att mejlas ut till alla som anmält sig.

 

Se inbjudan via denna länk [nätverksträff Hodacs och Muller]

VÄLKOMMEN TILL LÄRARTRÄFF på Dalarnas museum

För vem? För lärare från förskolan till gymnasiet i Dalarnas län.

Anmälan: Vi behöver din anmälan senast den 20 januari.

Fysisk träff på Dalarnas museum: Tisdag den 24 januari 2023, kl.16.00-18.00

Anmäl till fysisk träff: Maila din anmälan märkt med ”fysisk lärarträff” till: bokning@dalarnasmuseum.se

Digital träff: Vi kommer även att erbjuda en digital träff torsdag den 26 januari 2023, kl.16.00-18.00

Anmäl till digital träff: Maila din anmälan märkt med ”digital lärarträff” till: bokning@dalarnasmuseum.se

För lärare i Dalarnas län

Som uppstart på vårterminen vill Dalarnas museum bjuda in till en lärarträff. Ni får möta museets tre pedagoger som berättar om våra skolprogram och hur de knyter an till läroplanen.

Vi avslutar med en visning av ”Ohtsedidh” en utställning som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Utställningen har i första hand skolor som målgrupp. Det finns även ett arbets- material för skolor kopplat till utställningen som vi kommer att berätta om.

Under vår träff får ni möjlighet att förhandsboka lektionstillfällen till era klasser. Vi utbyter erfarenheter och ger svar på de frågor som kan tänkas finnas.
Sist men inte minst – vi bjuder på fika!

Inbjudan