Fortbildningsdag i Västerås 15 augusti

För den som inte tänker delta vid Östgötakretsens fortbildningsdag om källkritik i Linköping den 15 augusti erbjuds samma dag en fortbildning för lärare på temat ”Rasism, civilkurage och det egna ansvaret ” i Västerås. Arrangemanget är ett samarbete mellan Föreningen Norden och Forum för levande historia och mer information finns här.