Möt källorna – en ny digital resurs från Riksarkivet

Möt källornaRiksarkivet har lanserat en ny digital resurs för skolan på sin hemsida: ”Möt källorna – historia i original”. Den riktar sig bland annat till historielärare och beskrivs på följande sätt av Riksarkivet själva: ”Möt källorna är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, tillrättalagda för högstadiet och gymnasiet.”