Fortbildningsdag om historiebruk 29 november

Den 29 november anordnar HLF tillsammans med Lärarfortbildning AB i Stockholm en dag på temat historiebruk (”Fördjupningsforum för gymnasielärare i historia”). För vidare information se https://www.lararfortbildning.se/gymnasieskola/konferenser/fordjupningsforum-for-gymnasielarare-i-historia.