Fortbildning om regional historieidentitet

Den 16 mars arrangerar Historielärarnas förening, i samarbete med den danska historielärarföreningen, en heldagskurs på temat regional historieidentitet. I fokus står konstruktion och förändring av nationella och regionala identiteter i Norden, med särskild tyngdpunkt på områden som har tillhört olika stater. I programmet (pdf) medverkar bland andra Hanne Sanders och Uffe Østergaard. Kursen äger rum på Katedralskolan i Lund och avgiften är 750 kr. För anmälan och mer information kontakta david@kyng.dk.