Påminnelse: Historiedagarna på Axess TV

I november skrev vi här om serien av inslag från Historiedagarna i Visby som Axess TV löpande lägger ut på sin hemsida. Serien är nu halvvägs och vi passar därför på att påminna om att nya avsnitt publiceras på webbplatsen varje söndag fram till och med den 10 februari.