Vart är EU på väg?

I samarbete med Herbert Felixinstitutet anordnar Historielärarnas förenings Skånekrets den 26 september ett seminarium i Malmö om EU ur historiska, nutida och framtida perspektiv. Tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen Finn via Herbert Felixinstitutet är seminariet helt gratis. Mer information och ett anmälningsformulär finns på denna sida.