HLF på dansk konferens om det auktoritäras återkomst

När den danska Historielærerforeningen höll sin Generalforsamlingskursus 2019 i Middelfart den 31 oktober–1 november var HLF representerade genom Ina Nyfelt från Göteborgskretsen. Konferensens tema var ”Demokratin i kris – det auktoritäras återkomst” och behandlade denna fråga ur olika synvinklar. Inte minst diskuterades om vi kan jämföra vår egen tid med tjugotalet.