Jobbar Årets historielärare 2020 på din skola?

Uppdatering 200430: Med anledning av att Historiedagarna i Uppsala flyttats till 2021 skjuts även möjligheten att nominera Årets historielärare fram ett år. Vi återkommer med mer information när nomineringsprocessen öppnar igen i början av nästa år.

Priset Årets historielärare 2020 tilldelas en historielärare verksam i gymnasieskola, grundskola, kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola, någonstans i Sverige. Prissumman är 25 000 kr. Pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna 2-4 oktober 2020 i Uppsala.

Lärare, elever, skolledare och föräldrar kan nominera pristagare. Nomineringen görs på bifogade nomineringsblankett som ska vara De Svenska Historiedagarna tillhanda senast den 31 maj 2020. Samtidigt med nomineringen inskickas en motivering på max 500 ord varför just den som nomineras bör utses till Årets historielärare 2020. Mer information och anvisningar finns på blanketten, vilken skickas in via post (PDF-version för utskrift här) eller epost (Word-version för ifyllning här).