Dansk-svenskt historielärarmöte i Lund

Dansk-svenskt historielärarmöte på KatedralskolanI samband med HLF:s styrelsemöte i Lund den 7–8 augusti genomfördes ett möte med vår danska motsvarighet, Historielærerforeningen. På agendan stod planer på ett samarbete kring fortbildning och arbete för att stärka historieämnet och historielärare, och de båda föreningarna diskuterade och jämförde också hur vårt ämne utvecklats och kan utvecklas i våra respektive länder. Överläggningarna inleddes med en gemensam lunch på Katedralskolan och fortsatte i HLF:s förre ordförande Hans Albin Larssons trädgård. Dagen innan hade den danska gruppen också gjort en rundvandring i Lund under ledning av Hans Albin Larsson.