Fortbildning i Stockholm: Museum, skola och digitalt lärande

Den 11 november anordnar HLF:s Stockholmskrets i samarbete med Medelhavsmuseet och Världskulturmuseerna en fortbildningskväll på temat ”Museum, skola och digitalt lärande – Vad kan ett museiföremål berätta och hur kan det användas i undervisningen?”. För mer information om program och anmälan (senast 4 november) se bifogad inbjudan.