Tidskriften Scandia i fara efter indraget stöd

Historielärarnas förening verkar för historieundervisningens bästa och för spridandet av historisk kunskap. Det är därför med oro som vi tagit del av nyheten att tidskriften Scandia inte längre får förnyat stöd av Vetenskapsrådet. På länken nedan vidarebefordrar vi tidskriftens information om det utsatta läget. https://journals.lub.lu.se/scandia/announcement.