Ämnesfortbildning 1 februari: Barns villkor i historien

Barns villkor i historien

Välkommen till ämnesfortbildning i historia den 1 februari kl. 18–20! Då anordnar Historielärarnas förening i samarbete med en rad lärosäten en ämnesfortbildning i historia på temat ”Hur synliggör vi barns villkor i historien?”

HLF har bjudit in två av landets ledande forskare på området, professor Maria Sjöberg (Göteborgs universitet) och professor Johanna Sköld (Linköpings universitet) för att i två korta presentationer ge perspektiv på barns villkor i historien. Utifrån presentationerna, som sker via Zoom, följer ett kollegialt erfarenhetsutbyte där vi deltagare får möjlighet att förutsättningslöst diskutera temat med varandra: När och på vilka sätt synliggörs barn i vår historieundervisning?

Fortbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet. Du kan delta antingen genom att komma till något av ovanstående lärosäten, eller genom att ta del av fortbildningen via Zoom där det anordnas samtal med kolleger från när och fjärran i breakout rooms. För dig som deltar på plats erbjuds kaffe till självkostnadspris.

Närmare information om hur du som vill delta på plats anmäler dig kommer att publiceras här senast den 15 januari, och du som bara vill delta via Zoom Du som vill delta kan skicka ett mejl till Anders Persson på adress ape@du.se senast den 28 januari.

Uppdatering 220118: Med anledning av rådande smittläge kommer fortbildningen tyvärr enbart att genomföras via Zoom.