De Svenska Historiedagarna i Uppsala 30 september–2 oktober

De Svenska Historiedagarna 2022 hålls i Uppsala den 30 september–2 oktober och programmet finns nu tillgängligt på webbplatsen dsh.se. Historielärarnas förening är medarrangör av historiedagarna, vilka erbjuder ett stort utbud av fortbildningsmöjligheter för historielärare.