Årets historielärare 2022

Philippe Longchamps, lärare vid Bilingual Montessori School i Lund, tilldelades priset Årets historielärare 2022, som delades ut vid konferensen De svenska historiedagarna i Uppsala, 30 september – 2 oktober.

Juryns motivering lyder: Philippe Longchamps tilldelas priset för en engagerade och inspirerande lärargärning där han bedriver undervisning med hjälp av en mångfald metoder och tillvägagångssätt som samtidigt är fast förankrade i en vetenskaplig grund. Med bland annat ett kronologiskt arbetssätt hjälper han eleverna att assimilera kunskap om den historiska utvecklingen och hinner ofta med frågor som ligger utanför ordinarie ämnesinnehåll.

Philippe Longchamps arbetar ämnesövergripande och i samarbete med skolans övriga lärare, vilket har lett till nytänkande och synergieffekter. Inte mindre viktigt är att hans elever möter en lärare och människa som tar deras egna tankar och slutsatser på allvar och hjälper dem att utmana sina föreställningar om omvärlden, historien och verkligheten.