Stipendium för historielärare i Göteborgs stift

Styrelsen för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift (www.folkbildningssallskapet.se) utlyser härmed stipendium från Bengt Holméns donationsfond.

Sällskapet vill med detta stipendium uppmärksamma lovvärda pedagogiska insatser inom ämnesområdet historia.

Stipendium är tänkt att kunna sökas både individuellt och som grupp. Stipendiesumman är fastställd till sammanlagt 20000 kronor.

Den skall användas till stipendiatens/stipendiaternas förkovran och kompetensutveckling i arbetet med att utveckla pedagogiken inom ämnet historia.

Ansökan skall vara Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift tillhanda senast den 15 februari 2024.

Stipendiet kommer att utdelas vid Sällskapets årsmöte under våren 2024.
Bifogat återfinns ytterligare information om det stipendium som etablerats inom ramen för Sällskapets verksamhet.

Obs! Den som söker stipendiet måste undervisa i en skola som finns i Göteborgs stift.

historiestipendiet