Inbjudan till Eslövsdagen 13 augusti

Uppdatering 180627: Detta arrangemang är inställt, men Eslövsdagen återkommer nästa år.

Det finns nu mer utförlig information från Skånekretsen om Eslövsdagen den 13 augusti som vi tidigare uppmärksammat här – observera särskilt att det skett en förändring i hur anmälan görs. För alla detaljer om detta och programmet se inbjudan (pdf), vilken inleds med följande allmänna beskrivning:

Med anledning av Skolverkets senaste revidering av läroplanerna inriktas 2018 års Eslövsdag mot digitalisering i historieämnet på grundskolan och gymnasiet. Ämnet behandlas utifrån lärares erfarenheter och forskares vetenskapliga studier.

Denna Eslövsdag är den femtonde i rad som arrangeras av Historielärarnas förening, Skånekretsen, i år i samarbete med Herbert Felixinstitutet och Eslövs folkhögskola.

Varmt välkomna till en spännande fortbildningsdag!

Påminnelse: Nominera Årets historielärare 2018

Om lite drygt tre veckor, torsdagen den 31 maj 2018, går nomineringstiden ut för Årets historielärare 2018. Priset tilldelas en välförtjänt historielärare i gymnasieskolan eller komvux eller en lärare på högstadiet med historia som huvudämne. Mer information med länk till nomineringsblankett m.m. finns här.

Eslövsdagen 13 augusti: Digitaliseringen i historieämnet

Uppdatering 180627: Detta arrangemang är inställt, men Eslövsdagen återkommer nästa år.

Den 13 augusti 2018 arrangerar Skånekretsen av Historielärarnas förening, för femtonde året i rad, den så kallade Eslövsdagen med fortbildning för historielärare. Programpunkterna behandlar den aktuella frågan om digitaliseringen i historieämnet. Under dagen kommer temat att behandlas utifrån lärares erfarenheter och forskares vetenskapliga studier av exempelvis digitaliseringen av de nationella proven i historia för årskurs 9 och historia i dataspel.

Boka in Eslövsdagen i din kalender redan nu! Kostnaden är 500 kronor och anmälan öppnar inom kort på vår samarbetspartner Herbert Felixinstitutets hemsida: http://www.herbertfelixinstitutet.se/.

Uppdatering 180514: Av praktiska skäl har anmälningssättet ändrats. För mer information om detta och ett detaljerat program se den inbjudan (pdf) som Skånekretsen har skickat ut.

Historielärarnas förening invald i EUROCLIO

Med röstsiffrorna 40-0 har det europeiska historielärarförbundet EUROCLIO valt in Historielärarnas förening som fullvärdig medlem. Omröstningen ägde rum den 26 april i samband med organisationens årliga konferens, vilken denna gång hölls i Marseille med sammanlagt 240 deltagare från 42 länder. HLF:S sekreterare Ina Nyfelt (bilden), ensam svensk representant, rapporterar att konferensen bjöd på både ”goda föredrag och spännande samtal, inte minst med våra grannländer”.
Ina Nyfelt vid EUROCLIO 2018
EUROCLIO är en paraplyorganisation för drygt sjuttio sammanslutningar med anknytning till historieundervisning och kulturarv i ett fyrtiotal länder, de flesta europeiska. Genom medlemskapet i EUROCLIO, där övriga nordiska länder redan är representerade, får HLF nya möjligheter att samverka med systerföreningar i andra länder och att delta i de diskussioner om historieundervisning och historieämnets utveckling som förs långt utanför Sveriges gränser.

Fortbildningsdag i Linköping 14 augusti

Östgötakretsen av Historielärarnas förening håller sin årliga fortbildningsdag för historielärare tisdagen den 14 augusti 2018. Liksom tidigare år håller vi till på Katedralskolan i Linköping, ett längre stenkast från Resecentrum. Dagen inleds med ett föredrag om barn under andra världskriget (Karin Zetterqvist Nelson). Därefter behandlas historiebruk (David Ludvigsson) och populärhistoriska tidskrifter i undervisningen (Marianne Sjöland). Mer information om program och anmälan (senast 20 juni) finns efter länken. Välkomna!

Fortsätt läsa →

Undervisningsresurs: Suecia antiqua et hodierna

Kungliga bibliotekets Sueciabas innehåller alla teckningar och gravyrer som hör till Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna: https://suecia.kb.se. Basen innehåller drygt 1 350 bilder. Alla är tillgängliga i högupplöst format och fria att ladda ner och återanvända utan begränsningar.

Suecia antiqua et hodierna är ett topografiskt planschverk med vilket militären och arkitekten Erik Dahlbergh ville visa upp alla sevärdheter i 1600-talets Sverige. Verket utarbetades mellan åren 1661 och 1715 och bilderna är det äldsta material som kan ge en systematisk framställning av ett förgånget Sverige.

HLF växer – gå med du också!

Allt fler inser fördelarna med ett medlemskap i Historielärarnas förening. Sedan augusti 2017 har inte mindre än 145 nya medlemmar anmält sig, vilket gläder oss mycket då det stärker oss i det viktiga arbetet att främja och stödja historieundervisning av god kvalitet. Varför inte gå med du också? Mer information om hur du gör och vad medlemskapet innebär finns här. Välkommen till HLF och tack för ditt stöd!

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

En ny digital resurs för historieundervisning har just gjorts tillgänglig i form av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, som finns på https://skbl.se/sv. Där finns 1000 levnadsteckningar av kvinnor som varit verksamma i Sverige och gjort viktiga insatser.

På webbplatsen kan lämnas förslag på fler kvinnor som borde tas med i lexikonet.

Vad i hela världen händer i USA?

Den 12 april bjuder Herbert Felixinstitutet och Historielärarnas förening in till en gemensam kompetensutvecklingsdag på Högskolan Kristianstad för samhälls- och historielärare i grundskolan och på gymnasiet men även andra intresserade. Temat är det polariserade USA.

Under något decennium har vi i Sverige hört och sett på nyheter och kunnat läsa om ett allt mer splittrat USA där begrepp som Tea Party rörelsen, Alt Right och Coast States och Fly over States vittnat om att det finns friktionsytor i USA. Med valet av Donald Trump som president 2016 avlöste apokalypsbeskrivningarna varandra i europeiska media men analyserna hade svårt att gå på djupet och förklara vad som hade hänt och varför. Med denna kompetensutvecklingsdag hoppas vi kunna bjuda på såväl djupa som olika perspektiv på vad det är som händer i USA. Därför har vi bjudit in ett antal föreläsare med olika perspektiv och förklaringar på vad det är som händer i USA, och vilka spänningar som finns och varför de finns.

Pris: Endast 300 kronor. Sparbanksstiftelsen Finn har möjliggjort det låga priset. För medlemmar i Herbert Felixinstitutet och i Historielärarnas förening är det gratis. Det finns lunchmöjligheter på Högskolan Kristianstad. Passa på att bli medlem i Historielärarnas förening och kom gratis till fortbildningsdagen! Den 12 april kommer vi att genomföra en ny kompetensutvecklingsdag om Ryssland. Medlemmarna kommer även då att få ett rabatterat pris. Anmälan till fortbildningsdagen i Kristianstad sker via denna sida på Herbert Felixinstitutets webbplats och mer information om programmet, föreläsarna m.m. finns här (pdf).