Call for Papers till Historielärarnas förenings årsskrift

Historielärarnas förening

Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ) utkommer årligen sedan föreningen grundades 1942. Med sin innehållsmässiga bredd, debattmässiga aktualitet och omfattande recensionsavdelning är det en viktig publikation för förmedling av svensk historisk ochhistoriedidaktisk forskning till en bred läsekrets, som förutom medlemmarna innefattar arkiv- och museivärlden. Årsskriften är numera även EBSCO-ansluten och kommer på så sätt att bli tillgänglig digitalt via universitetsbiblioteken.

Historielärarnas förenings årsskrift välkomnar både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar av hög kvalitet. Målet är att nå ut med de nyaste rönen inom svensk historisk och historiedidaktisk forskning med särskild relevans för historielärare. Vi söker nu artikelförfattare till 2025 års utgivning av HLFÅ. Ett abstract om maximalt 200 ord skickas till redaktörerna Emma Severinsson (emma.severinsson@kultur.lu.se) och Julia Håkansson (julia.hakansson@mau.se) senast den 15 september. Målsättningen är att en del av årsskriftens artiklar i fortsättningen ska granskas genom ett peer-review-förfarande. Ange därför i ditt abstract om du vill att texten ska genomgå en sådan process, eller om du uppfattar den som ett populärvetenskapligt bidrag.

Redaktionen tar emot artikelförslag löpande, men för att komma i fråga för publicering i årsboken 2025 behöver vi ha mottagit ett abstract senast den 15 september 2024.

Vi kommer under sommaren att arbeta fram mer information om årsskriftens nya riktlinjer och publicera detta på föreningens hemsida. Tveka dock inte att redan nu kontakta redaktörerna för eventuella frågor.

Call for papers i pdf-format

Om Historielärarnas förenings årsskrift

Årsskriften för 2022 är här

 

Historielärarnas förenings årsskrift, ofta förkortad HLFÅ, har utkommit sedan föreningen grundades 1942. Under sommaren distribuerades 2022 års årsskrift till HLF:s alla medlemmar. Efter ett kvarts sekel som huvudredaktör har Bengt Nilsson detta år lämnat över redaktörsrodret till historikerna David Sjögren (Uppsala universitet) och Henrik Åström Elmersjö (Umeå universitet). I årets årsskrift har de samlat en rad texter där historiker runt om i Sverige presenterar aktuell forskning om Sverige under andra världskriget. Tack vare den nya recensionsredaktören Helén Persson (Lunds universitet) innehåller den drygt trehundra sidor tjocka publikationen också en imponerande mängd recensioner av nyutgiven facklitteratur i historia.

Årsskriften är en av de många förmånerna med medlemskap i HLF – varför inte gå med redan i dag?

Aktuelltnummer om Finlands historia

Aktuellt om historia 2021:1 omslag

Det senaste numret av Aktuellt om historia, som handlar om Finlands och Sveriges sammanflätade historia, har i dagarna skickats till medlemmarna. Boken bygger på föredrag som hölls vid De Svenska Historiedagarna i Helsingfors 2019, och innehåller spännande texter om bl.a. riksbildningstiden, stora ofreden, Sveaborg, besiktningskvinnor i Åbo under 1800-talet, och fånglägret Dragsvik som fanns i slutskedet av finska inbördeskriget.

Årsskriften för 2021 är här

HLFÅ 2021 OmslagÅrets upplaga av Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ) har nu distribuerats till medlemmarna. Temat för 2021 är ”Märkesår” med artiklar om 1521, 1721 och 1921, men årsskriften innehåller också bidrag om monumentens historia, klimatvariationer och svält i det tidigmoderna Norden samt skolelevers lärande i temaparken High Chaparral. Det finns också ett sedvanligt fullmatat avsnitt med bokrecensioner. En innehållsförteckning och information om tidigare nummer finns här.

Årsskriften är en av de många förmånerna med medlemskap i HLF – varför inte gå med redan i dag?

Aktuellt om Historia 2020:1–2: Att bedöma i historieämnet

Omslag, Aktuellt om Historia 2020:1-2I dagarna levereras Aktuellt om Historia 2020:1–2 till HLF:s medlemmar. Numret innehåller tio uppsatser av fjorton författare på temat Att bedöma i historieämnet: Perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov. Redaktörer för volymen är David Ludvigsson och Lars Andersson Hult. HLF gör boken tillgänglig i fulltext här i syfte att erbjuda en resurs som ger fördjupad kunskap om bedömning i historieämnet för både verksamma och blivande historielärare.

Inlaga (PDF, 4 Mb) | Omslag (PDF, 2 Mb)

Den som är medlem i HLF får inte bara Aktuellt om historia och Historielärarnas förenings årsskrift, utan stödjer också föreningens arbete för att stärka och utveckla historieundervisningens villkor och kvalitet på alla nivåer. Mer information om medlemskap finns här.

Årsskriften 2020 är här

HLFÅ 2020, omslagI dagarna har årets upplaga av Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ) skickats ut till medlemmarna. Årsskriften för 2020 består av tio uppsatser (varav fem på temat Polen), föreningens egna handlingar samt en recensionsavdelning på närmare sjuttio sidor. En innehållsförteckning och information om tidigare nummer finns här.

Årsskriften är en av de många förmånerna med medlemskap i HLF – varför inte gå med redan i dag?

Årsskriften 2019 är här

HLFÅ 2019Nyligen kom Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ) för 2019 från trycket. Årets utgåva består av sju uppsatser (varav fem stycken på temat ”Parisfrederna efter första världskriget”), föreningshandlingar samt en välfylld recensionsavdelning. En innehållsförteckning och information om tidigare nummer finns här.

Årsskriften är en av de många förmånerna med medlemskap i HLF – varför inte gå med redan i dag?