Årsskriften för 2022 är här

 

Historielärarnas förenings årsskrift, ofta förkortad HLFÅ, har utkommit sedan föreningen grundades 1942. Under sommaren distribuerades 2022 års årsskrift till HLF:s alla medlemmar. Efter ett kvarts sekel som huvudredaktör har Bengt Nilsson detta år lämnat över redaktörsrodret till historikerna David Sjögren (Uppsala universitet) och Henrik Åström Elmersjö (Umeå universitet). I årets årsskrift har de samlat en rad texter där historiker runt om i Sverige presenterar aktuell forskning om Sverige under andra världskriget. Tack vare den nya recensionsredaktören Helén Persson (Lunds universitet) innehåller den drygt trehundra sidor tjocka publikationen också en imponerande mängd recensioner av nyutgiven facklitteratur i historia.

Årsskriften är en av de många förmånerna med medlemskap i HLF – varför inte gå med redan i dag?