Extra föreningsstämma den 30 september (uppdaterad)

Historielärarnas förening kallar sina medlemmar till extra föreningsstämma som hålls digitalt den 30 september kl. 19.00-20.00. Länk till föreningsstämman publiceras här på hemsidan några dagar innan stämman äger rum. Två ärenden behandlas på föreningsstämman: 1) Fyllnadsval till styrelsen (ny ordförande), och 2) Beslut om tecknande av föreningens firma. Varmt välkomna!

Uppdatering 200924: Du som vill delta i föreningsstämman, kontakta styrelsen@historielararna.se så skickas Zoomlänk till dig per epost.

Årsmöte i Skånekretsen den 17 september

Skånekretsen av Historielärarnas förening kallar sina medlemmar till årsmöte på Malmö museum torsdagen den 17 september. Se bifogad kallelse för dagordning. Observera att antalet platser av smittskyddsskäl är begränsat och att anmälan därför bör ske i förväg till den adress som anges i kallelsen. Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

HLF kräver att historielärare får ämnesfortbildning

Mot bakgrund av att regeringen beslutat om reviderad kursplan för historia i grundskolan har Historielärarnas förening nyligen skrivit till Skolverket. HLF anser att historielärarna i grundskolan måste få stöd för att implementera den reviderade kursplanen och att omfattande ämnesfortbildning måste till före läsåret 2021/2022. För vissa lärare kommer kursplanen innebära att de nu ska undervisa på nya områden jämfört med tidigare.

Dansk-svenskt historielärarmöte i Lund

Dansk-svenskt historielärarmöte på KatedralskolanI samband med HLF:s styrelsemöte i Lund den 7–8 augusti genomfördes ett möte med vår danska motsvarighet, Historielærerforeningen. På agendan stod planer på ett samarbete kring fortbildning och arbete för att stärka historieämnet och historielärare, och de båda föreningarna diskuterade och jämförde också hur vårt ämne utvecklats och kan utvecklas i våra respektive länder. Överläggningarna inleddes med en gemensam lunch på Katedralskolan och fortsatte i HLF:s förre ordförande Hans Albin Larssons trädgård. Dagen innan hade den danska gruppen också gjort en rundvandring i Lund under ledning av Hans Albin Larsson.

Reviderad kursplan för historia i grundskolan

Regeringen har fattat beslut om den reviderade kursplanen för historia i grundskolan (förslaget var ute på remiss hösten 2019). Skolverket kommer under hösten att besluta om kunskapskraven och därefter blir kursplanen i sin helhet offentlig. Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2021. Hur många timmar som historieämnet i grundskolan kommer att kunna disponera avgörs av den pågående översynen av timplanen. Processen med att revidera kursplanen diskuteras i en artikel av David Ludvigsson i Historielärarnas förenings årsskrift 2020.

Yttrande över “Sveriges museum om Förintelsen”

Historielärarnas förening har genom sin ordförande David Ludvigsson nyligen lämnat ett yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet SOU 2020:21, “Sveriges museum om Förintelsen”. I yttrandet ställer sig HLF bakom förslaget att inrätta ett museum om Förintelsen, men påpekar också vikten av att ett sådant museums verksamhet samordnas med och tar tillvara erfarenheterna från Forum för levande historia. Det är viktigt att fortsatta insatser görs för att stödja historielärares fortbildning inom ämnet, bland annat ämnesfortbildning som rör Förintelsen.

Samarbeta med historielärare i andra länder

EuroClio bjuder in historielärare från bland annat Sverige att delta i projektet ”In Europe – History Caught in the Act”, som skapats i samarbete med det holländska tv-bolaget VPRO. Projektet innebär att man samarbetar med en skola någon annanstans i Europa och utnyttjar dokumentärfilmer om modern europeisk historia som har producerats av VPRO. En introducerande film finns på YouTube och mer information om projektet, hur det rent praktiskt går till m.m. finns här (pdf – obs. att av tekniska skäl är några av bilderna lågupplösta).

Världskulturmuseerna bjuder in till samverkan om digitala lärresurser

Som tidigare meddelats har Historielärarnas förening inlett ett samarbete med Världskulturmuseerna kring fortbildning och informationsspridning i frågor av intresse för HLF och dess medlemmar. Nu bjuder Världskulturmuseerna in lärare till samverkan om digitala undervisningsresurser. Ta chansen att vara med och påverka utbildningskoncept för din historieundervisning! Mer information finns på denna sida – sista dag för intresseanmälan är den 22 maj.