Eva Lindahl prisas för berömvärd lärargärning

Eva LindahlHistorieläraren Eva Lindahl vid De Geergymnasiet i Norrköping har tilldelats Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning i skolväsendet 2019. Eva Lindahl får priset ”för att hon har ett elevfokus utöver det vanliga. Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver frågor om också demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.”

Föreslå mottagare av prestigefyllt lärarpris senast 1 december

HLF har anmodats att nominera mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. 2019 års pris kommer gå till en lärare i historia. Medlemmarna är välkomna att senast den 1 december 2018 till styrelsen@historielararna.se inkomma med förslag på pristagare. Förslaget ska innehålla kandidatens namn, ålder, ämne, bostadsadress, e-postadress och kortfattad motivering samt skolans namn och adress.