Eva Lindahl prisas för berömvärd lärargärning

Eva LindahlHistorieläraren Eva Lindahl vid De Geergymnasiet i Norrköping har tilldelats Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning i skolväsendet 2019. Eva Lindahl får priset ”för att hon har ett elevfokus utöver det vanliga. Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver frågor om också demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.”