Föreslå mottagare av prestigefyllt lärarpris senast 1 december

HLF har anmodats att nominera mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. 2019 års pris kommer gå till en lärare i historia. Medlemmarna är välkomna att senast den 1 december 2018 till styrelsen@historielararna.se inkomma med förslag på pristagare. Förslaget ska innehålla kandidatens namn, ålder, ämne, bostadsadress, e-postadress och kortfattad motivering samt skolans namn och adress.