Stöd för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverket har tidigare publicerat bedömningsstöd för lärare i historia. Nu finns också ett kartläggningsmaterial för att hjälpa lärare att bedöma nyanlända elevers kunskaper i historia. Se Skolverkets bedömningsportal, Kartläggningsmaterial, Steg 3 – Historia.