Historielärarnas förening har fått en ny krets!

Historielärarnas förening har sedan länge aktiva lokalkretsar i Skåne, Östergötland, Stockholm och Göteborg. I slutet av september bildades emellertid även en krets i Dalarna. Det formella beslutet har föregåtts av flera möten under våren. Till Dalakretsens ordförande valdes gymnasieläraren Stefan Cohen, från Hagströmska gymnasiet i Falun. En handfull lärare ingår i dagsläget i kretsens nystartade styrgrupp. Gruppen har redan planerat en fortbildningseftermiddag som äger rum på Högskolan Dalarna den 1 november.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrgruppen eller bara vill delta i kretsens framtida arrangemang, är du varmt välkommen att kontakta Stefan (stefan.cohen2017@gmail.com ) eller oss i styrelsen (styrelsen@historielararna.se).