Historielärarnas förening har fått en ny krets!

Historielärarnas förening har sedan länge aktiva lokalkretsar i Skåne, Östergötland, Stockholm och Göteborg. I slutet av september bildades emellertid även en krets i Dalarna. Det formella beslutet har föregåtts av flera möten under våren. Till Dalakretsens ordförande valdes gymnasieläraren Stefan Cohen, från Hagströmska gymnasiet i Falun. En handfull lärare ingår i dagsläget i kretsens nystartade styrgrupp. Gruppen har redan planerat en fortbildningseftermiddag som äger rum på Högskolan Dalarna den 1 november.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrgruppen eller bara vill delta i kretsens framtida arrangemang, är du varmt välkommen att kontakta Stefan (stefan.cohen2017@gmail.com ) eller oss i styrelsen (styrelsen@historielararna.se).

Starta en lokalkrets av Historielärarnas förening!

Historielärarnas förening arbetar för att stärka och utveckla historieundervisningens villkor och kvalitet på alla nivåer och stärka samhörigheten mellan olika skolformers historielärare. Tillkomsten av en lokalkrets (eller kretsförening) ger en plattform för de aktiva historielärarna att agera utifrån. Den lärare som har förslag till ny fortbildning eller har synpunkter på villkoren för undervisningen kan agera utifrån Historielärarnas förening. Genom att vara fler blir vi starkare.

Är du intresserad av att starta en lokalkrets? Läs mer här!