Ny historiedidaktisk avhandling: Lärdomar av folkmord

Steven Dahl disputerar den 12 november på avhandlingen Lärdomar av folkmord. Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering. I studien undersöks vad som utmärker framgångsrik historieundervisning om folkmord. Dahl undersöker särskilt hur historievetenskapliga perspektiv på folkmord kan användas som en resurs för elevernas orientering. Empiriskt tas utgångspunkt i filmen Hotel Rwanda från 2004. Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext här. Disputationen äger rum vid Stockholms universitet och kan följas via Zoom (förregistrering krävs). För närmare upplysningar se https://www.su.se/hsd/om-oss/evenemang/disputation-steven-dahl-1.567323.