Disputation 6 oktober: Tänka rätt och tycka lämpligt

Den 6 oktober försvarar Fredrik Alvén vid Malmö högskola sin doktorsavhandling “Tänka rätt och tycka lämpligt. Historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare”. Disputationen äger rum i Orkanen, D 138, med början kl. 13.15 och opponent är docent Jan Löfström vid Helsingfors universitet. Avhandlingen kan laddas ner i fulltext på denna sida.

Disputation 7 juni: Historielärobokens föreställningar

Den 7 juni disputerar Jörgen Gustafson vid Uppsala universitet på doktorsavhandlingen ”Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000”. Disputationen äger rum kl. 10–12 i Geijersalen, kvarteret Engelska parken i Uppsala, och opponent är David Ludvigsson, Linköping. Ett abstract finns att läsa här.

 

Umeådisputation om historieundervisning

Fredag den 20 januari kl 10.00 disputerar Peter Norlander på sin licentiatuppsats Historieundervisning i det multimediala klassrummet: Lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet vid Umeå universitet. Opponent är David Ludvigsson, Linköping. Disputationen äger rum i Beteendevetarhuset, sal Bt 104, och licentiatuppsatsen går att ladda ner här.

Disputation om historieundervisning 28 oktober

Den 28 oktober disputerar David Rosenlund, Malmö högskola, på avhandlingen History Education as Content, Methods or Orientation: A Study of Curriculum Prescriptions, Teacher-made tasks and Student Strategies. Disputationen, som är öppen för allmänheten, börjar kl. 13.15 och äger rum i Orkanen, D 138. Opponent är Andreas Körber från Hamburgs universitet.

En kort, engelskspråkig sammanfattning av avhandlingen finns här.