Förslag till nya kursplaner

Med anledning av att Skolverket fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg i den svenska gymnasieskolan, har myndigheten häromdagen redovisat ett antal förslag till nya ämnesplaner. Historia utgör ett av de nio ämnen som redovisats. Det är regeringen och riksdagen som fattar det slutliga besluten, men förslaget finns offentliggjort på Skolverkets hemsida (se länken https://www.skolverket.se/download/18.308cb2e18340b1064faf/1663576233263/Historia.pdf). Vi i styrelsen kommer att analysera de nya skrivningarna och diskutera hur vi kan respondera och agera i förhållande till den allmänna opinionen och ansvariga politiker. Fortsätt gärna lämna synpunkter till oss.