HLF:s remissvar om ny SO-kursplan för grundsärskolan

Redan för ett drygt år sedan lämnade HLF kommentarer på grundskolans reviderade kursplan i historia till Skolverket. Nyligen lämnade föreningens styrelse också in ett remissvar på förslaget till ny kursplan i SO för grundsärskolan. Läs gärna remissvaret i sin helhet här.