Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

En ny digital resurs för historieundervisning har just gjorts tillgänglig i form av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, som finns på https://skbl.se/sv. Där finns 1000 levnadsteckningar av kvinnor som varit verksamma i Sverige och gjort viktiga insatser.

På webbplatsen kan lämnas förslag på fler kvinnor som borde tas med i lexikonet.